Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Tarczynka dziurkowana

   

  Wygląd: soralia białe, guziczkowate, na krótkich odcinkach plechy; dolna strona pomarszczona, pofałdowana, bez chwytników; rdzeń wydrążony; apotecja bardzo rzadkie; symbiontem glonowym są kokainę zielenice Trebouxia od bliskiej Hypogymma łatwa do odróżnienia dzięki licznym drobnym otworkom i kolistym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Roger Dodano /16.02.2012 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pustułka rozdęta

   

  Wygląd: Plecha listkowata, szara do brązowej, odcinki na ogól wąskie, wydłużone, ułożone luźno do gęstodarninkowych; soralia koliste, rzadko wargowe; dolna strona czarna, na górnej powierzchni widoczna jako obrzeżenie; dolna powierzchnia z okrągłymi otworkami (rdzeń K-); apotecja na trzoneczkach;...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Roger Dodano /16.02.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płaskotka rozlana

   

  Wygląd: Plecha liskowata tworzy rozetkę o promienistych odcinach 2-4 cm średnicy, żółtozieloną do białozielo-nej; soralia plamkowate, żółtawe, często zlewające się; dolna strona czarna, ku brzegom jaśniejsza, gęsto pokryta czarnymi chwytnikami; apotecja rzadkie, na powierzchni plechy, z tarczką...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Roger Dodano /16.02.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płaskotka reglowa

   

  Wygląd: Plecha listkowata o gwiaździsto wcinanych rozetkach 2-4 cm średnicy; biała do popielatoszarej, na brzegu często nieco brązowiejąca; dolna strona czarna, na brzegu jaśniejsza; w środku rozetki liczne wypukłe soralia; apotecja lekanorowe. brązowe, tarcz-kowate, rzadko na plechach z soraliami...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Roger Dodano /16.02.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pustułka pęcherzykowata

   

  Wygląd: Plecha listkowata, szara, obustronnie okorowana, na dolnej stronie czarna; odcinki przylegające do podłoża, tylko na końcach odstające i baloniko-wato rozdęte, puste w środku, z charakterystycznymi wargowymi soraliami; powstają one na szczytach łatek przez rozerwanie w miejscu gdzie styka się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Roger Dodano /16.02.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płucnica modra

   

  Wygląd: Plecha listkowata o dużych, szerokich odcinkach, zwykle pomarszczonych t pofałdowanych, o brzegach wznoszących się, często powcinanych (aż do krzaczasto-taśmowatych); górna powierzchnia szara do niebieskawoszarej, zwykle z ciemnymi plamkami ; na brzegu plechy izidia i soredia, czasem tylko izidia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Roger Dodano /16.02.2012 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tarczownica bruzdkowana

   

  Wygląd: Plecha listkowata, cienka, często tworzy nieregularną rozetkę; wilgotna - oliwkowozielona, sucha - jasnobrązowa, odcinki na brzegach wcinane lub karbowane; izidia maczuzkowate do łopatkowatych, lśniące, spłaszczone, ułożone niezbyt gęsto; apotecja rzadkie, o barwie plechy, często na brzegu z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Roger Dodano /16.02.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tarczownica (Parmelia septentrionalis)

   

  Wygląd: Plecha listkowata, brązowa, gładka, błyszcząca, tworzy rozetkę do 5 cm średnicy, ściśle przylegającą do podłoża; P- żółta następnie czerwona; rzadko z pseudocyfeilami; apotecja liczne, gęsto skupione, dochodzące az do brzegu plechy, 1-2 mm średnicy, wklęsłe czarkowato, o brzegu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Roger Dodano /16.02.2012 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tarczownica (Parmelia carporrhiians)

   

  Wygląd: Piecha list-kowata tworząca rozetkę; górna powierzchnia niebies-koszara lub zielona-wo-popielatoszara, rzadko brązowawa, z siateczką zlewających się białych pseudocyfelii, zwłaszcza na końcach łatek; dolna strona czarna; na powierzchni plechy izidia cylindryczne do korafi-kowato...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Roger Dodano /16.02.2012 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tarczownica łuseczkowata

   

  Wygląd: Plecha listkowata o wąskich tatkach, tworzących duże rozetki, szarawa do biaiawozielonawej; na górnej powierzchni delikatna siateczka białych pseudocyfelii, które pękając dają początek bruzdkowatym soraliom, częste też są brzeżne soralia; soredia drobne, mączyste; rdzeń K» żółty do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Roger Dodano /16.02.2012 Znaków /773

  praca w formacie txt

Do góry