Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Brodawnica czarniawa

   

  Wygląd: Plecha eliptyczna, skorupiasta, matowa, brązowa do czarnobrązowej, spękana na areolki 0,3-1,0 mm szerokie; górna kora ciemna; strzępki podplesza mogą wnikać wiele mm w podłoże; peritecja częste, 0,5 mm średnicy, zwykle pojedynczo zagłębione w areolkach, na szczycie brodawkowate.

  Podobne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Czcibor Dodano /16.02.2012 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otwornica gorzka

   

  Wygląd; Plecha skorupiasta górą okorowana, biaława, na brzegu cienka, słabo spękana; liczne soralia białawe, wypukłe, 0,2-1,2 mm szerokie, często zlewające się; soredia mają gorzki smak (kwas pik-roiicheninowy); P. amara jest jedynym porostem Europy Środkowej, który można określić na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Czcibor Dodano /16.02.2012 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzonecznica otrębiasta

   

  Wygląd: Piecha skorupiasta żółtozielona do siarkowożółtej, tworzy na podłożu mączysto-proszkowa-ty, luźno przylegający nalot, z zielonymi glonami z rodzaju Stichococcus; owocniki na trzoneczkach 2- 4 cm długich, 0,1 mm grubych, trzoneczki i główki żółto lub żółtozielone oprós2one; masa...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Czcibor Dodano /16.02.2012 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skórnica rzeczna

   

  Wygląd: Piecha listkowata, cienka, 0,1-0,3 mm grubości, do 4 cm szeroka, przytwierdzona uczepem, wilgotna ciemna, oliwkowobrązowa, sucha szara do ciemnobrązowej; dolna strona ciemna z wypukłym żyłkowaniem; pyknidia brudnobrązowe; peritecja większe, przy szczycie zwykle ciemne; zarodniki po 8 w worku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Czcibor Dodano /16.02.2012 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzonecznica żółta

   

  Wygląd: Plecha skorupiasta, górą niewyraźnie okorowana, cytrynowożół-ta do zielonawożół-lej, złożona z pojedynczych, zwykle skupionych gruzełków; apotecja na czarnych trzoneczkach 0,3 0,5 mm długich, do 0,1 mm grubych; główki kuliste do kullsto-stoż-kowatych, żółto oproszone.

  Podobne gatunki: C...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Czcibor Dodano /16.02.2012 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skórnica czerwonawa

   

  Wygląd: Plecha jednolistkowa do wielołuseczkowej, przytwierdzona uczepem, szaro-brązowa lub czerwonawo-brązowa, białawo oproszona, sucha sztywna i łamliwa; dolna strona gładka lub pomar-. szczona, jasnobrązowa; peritecja zagłębione z brązowym ujściem (ostiolum),zarodniki eliptyczne 8-14x5-6 /i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Czcibor Dodano /16.02.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pakość pilśniowata

   

  Wygląd: Plecha wiel-kolistkowa, sucha niebieskoszara do brązowawej, wilgotna; czarniawa; odcinki 0,5 2 cm szerokie, cienkie, z drobnymi izidiami na górnej powierzchni, często zaokrąglone; dolna strona pokryta gęstą białoszarą pilśnią; (rys. plechy, skala 5 mm); plechę pokrywa jednowarstwowa...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Czcibor Dodano /16.02.2012 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czarnorost gęsty

  Wygląd: Plecha dróbnokrzaczkowata, czarniawa, 2-3 mm wysoka, widlasto rozgałęziona z glonem Calothrix (nitkowata sinica z bazalną heterocystą silnie załamującą światło); apotecja szczytowe zagłębione w kulistych zgrubieniach gałązek; tarczka bardzo mała, hymenium galaretowate ; zarodniki 15-21x9-16...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Czcibor Dodano /16.02.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galaretnica płodna

   

  Wygląd: Plecha listkowata 2-6 cm średnicy, oliwkowozielona; odcinki na końcach zgrubiałe, na brzegach zagięte rynienkowato, wydłużone, ułożone promieniście, bez izidiów; apotecja około 1 mm, licznie pokrywają plechę; tarczka czerwonobrązowa do czarniawej; zarodniki cztero- do wielokomórkowych 18...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Czcibor Dodano /16.02.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrost opylony

   

  Wygląd; Plecha listkowata tworzy rozetki 5-7 (15) cm, wilgotna szarozielonawa, sucha brązowoczerwo-nawa do szarobrą-zowej, odcinki wie-lopostaciowe, od wydłużonych szerokich, do krótkich łuseczko-watych, gładkie lub brodawkowate, zawsze białawo przyprószone; chwytniki szczoteczkowate, ciemne, czasem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Czcibor Dodano /16.02.2012 Znaków /731

  praca w formacie txt

Do góry