Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Naśladownictwo

  (-, imitation); jeden - ze sposobów —* uczenia się i wywierania wpływu wychowawczego, skłonność do działania niesamodzielnego, którego wzorem jest postępowanie lub pogląd innych ludzi. N. odgrywa rolę-, gdy wychowanek nie jest na tyle dojrzały, by sam mógł kierować swoim postępowaniem. Wartość n...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neuron

  (-, resting membrane potential); stała różnica potencjału elektrycznego między wnętrzem n. a płynem zewnątrzkomórko-wym. Wynosi ona od -60 do -80 mV, co oznacza, że wnętrze n. ma ładunek ujemny w stosunku do otaczającego płynu ze-wnątrzkomórkowego. W celu utrzymania potencjału spoczynkowego istotne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nefron

  (-, nephron); jednostka czynnościowa* nerki. N. składa się z 5 części: 1) ciałka, nerkowego (dawna nazwa kłębuszek-nerkowy) o średnicy ok. 200 um. Wchodzi do niego tętniczka doprowadzająca, która dzieli się na pętle naczyń włosowatych. Naczynia włosowate, łącząc się w większe, tworzą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadziąślak

  (epidis); zmiana przypominająca nowotwór, rozwija się na dziąśle w okolicy zębów od strony przedsionka jamy ustnej. Występuje znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn, czasem pojawia u noworodków, nazywany jest wówczas n. wrodzonym. Na podstawie obrazu histopatologicznego wyróżnia się: 1) n...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadżerka szyjki macicy

  (■erosio ceruicis uteri, cervical erosion); n. gruczołowa (erosio glandularis) to ektopo-we występowanie nabłonka gruczołowego (cylindrycznego) na tarczy szyjki. Prawidłowo na tarczy jest nabłonek wielowarstwowy płaski. Ubytek tego nabłonka to tzw. n. prawdziwa (erosio vera). W kanale nabłonek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikrobiologia

  microbiology]; nauka o drobnoustrojach, tj. o istotach widocznych pod urządzeniami powiększającymi, głównie mikroskopami. Istnieją działy zależne od grupy drobnoustrojów, jak: algologia, bakteriologia, wirusologia, mikologia i protozoologia. Istnieją także działy wykorzystujące do celów praktycznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /1 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadciśnienie tętnicze

  (hypertonia artenalis, arteria! hypertension); stan rozpoznawany wówczas, gdy ciśnienie tętnicze przekracza graniczne wartości określone przez WHO i ISH (International Society of Hypertension) jako 18,5/11,9 kPa (139/89 mmHg), a więc gdy ciśnienie skurczowe wynosi co najmniej 18,7 (140 mmHg), a rozkurczowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mleko kobiece

  {lacfeminae, human milk); pokarm kobiecy; m. przystosowane do potrzeb i możliwości trawiennych dziecka, zapewnia optymalny rozwój fizyczny, psychiczny i emocjonalny, zmniejsza śmiertelność, zabezpiecza przed wieloma chorobami wieku dziecięcego i dojrzałego. Podstawowymi składnikami odżywczymi m.k. są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /2 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadczynność tarczycy

  (Inperthyreosis, thyreotoxicosis); zespól oDjawów klinicznych wynikających z reakcji narządów' i układów ustroju na nadmiar'wytwarzanych hormonów' tarczycy. To nadmierne wytwarzanie prowadzi do zaburzenia sprzężenia zwrotnego pomiędzy tarczycą a przysadką mózgową. Podstawą rozpoznania n.t. jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /2 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mocznica

  (umernia, uremia); końcowy etap przewlekłej —» niewydolności nerek. Wg klasyfikacji NKF (NationakKianey Foundation] odpowiada 5. stadium przewlekłej .choroby nerek, gdy wielkość przesączania kłębuszkowego (eGFR) określonego za pomocą skróconego wzoru wg MDRD obniża się poniżej 15 ml/min/1,73 m2 pow...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Cinnamon Dodano /28.02.2014 Znaków /2 959

  praca w formacie txt

Do góry