Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Nagła śmierć sercowa

  {mors subita cardiaca, sudden cardiac death); niespodziewany, nagły zgon spowodowany przyczyną kardiogenną, może wystąpić jako pierwszy objaw —>■ choroby niedokrwiennej serca. Stanowi ok. 80--90% przypadków n.ś. naturalnej. Częstość występowania w populacji ogólnej wynosi 1-2 na tysiąc osób rocznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /3 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  nekroliza toksyczna naskórk

  [necrolysis epidermalis toxica, TEN - Lyełl toxic epidermal necrolysis); zespól zmian polekowych będący ciężką odmianą —»■ rumienia wysiękowego wielopostaciowego; występuje po sulfonamidach, penicylinie, piramidonie, hydantoinie, butapirazo-lu, hydrazydzie' i in. Charakteryzuje się nagłym powstaniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagłe zatrzymanie krążenia

  cardiac arrest); stan, w którym niezależnie od przyczyny dochodzi do nagłego ustania efektywnej pracy serca, co powoduje przerwanie krążenia krwi, wtórne niedokrwienie i niedotlenienie wszystkich narządów i tkanek. Mechanizmy n.z.k.: 1) pierwotne zaburzenia czynności elektrycznej serca (—► migotanie i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /2 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwoból

  (neuralgia); dolegliwość polegająca na wystąpieniu ostrego bólu w obszarze unerwienia przez nerw rdzeniowy lub czaszkowy zawierający włókna czuciowe. N. objawowy jest następstwem uszkodzenia nerwu wskutek ucisku, zapalenia lub urazu. Często przyczyna pozostaje nieustalona (n. samoistny). Typowe cechy n...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NANDA

  (-, North American Nursis Diagnosis Association); Północnoamerykańskie Towarzystwo Diagnoz Pielęgniarskich, które wypromowało i urzeczywistniło ideę diagnozy pielęgniarskiej. W 1986' r. zaproponowało pierwszą klasyfikację (uwzględniająca jednoznaczne nazw i przypisane im kody cyfrowe - alfanumeryczne)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwica

  (neurosis, merergasia); zaburzenie psychiczne będące przewlekłą reakcją na różnego typu urazy psychiczne i sytuacje przeciążeniowe, połączone z zachowaną oceną krytyczną schorzenia i potrzebą leczenia. Dysfunkcjom psychicznym towarzyszą liczne dolegliwości ze strony autonomicznego układu nerwowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nanotechnologia

  (-, nanotechnology); n. obejmująca także pojęcie nanoradiologii jest częścią nanomedycyny i szeroko rozumianej nanowiedzy czyli nauki zajmującej się fizyką i technologią najmniejszych cząstek materii na poziomie molekularnym. Przedrostek nano- w języku jednostek fizycznych oznacza miliardową, tj...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /2 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neuroleptanalgezja

  (—, neuroleptoanalgesia); metoda uzyskiwania stanu zobojętnienia psychicznego (neurolepsja) i stanu bezbolesności (analgezja) za pomocą skojarzonego działania różnych leków. Obecnie n. wytwarzana jest za pomocą droperydolu i fentanylu podawanych łącznie. Metoda cechuje się też działaniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NPZ

  (—, National Health Program); założenia polityki zdrowotnej państwa polskiego na poszczególne lata. Oparty jest każdorazowo na aktualnej diagnozie sytuacji zdrowotnej społeczeństwa i analizie jej uwarunkowań. Obejmuje dwa rodzaje celów: 1) strategiczne i 2) operacyjne. Cele strategiczne określają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neuroleptyki

  (-, neuroleptic drugs); —» leki psychotropowe o działaniu antypsychotycznym, usuwającym np. urojenia, halucynacje, zaburzenia świadomości itd. Dobór n. musi być indywidualny, zależny od obrazu klinicznego. Wyróżnia się n. krótko działające i stosowane zwykłe do leczenia podtrzymującego n. o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /960

  praca w formacie txt

Do góry