Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Gromada gąbki zmiennoszkieletowe

   

  Gromada ta obejmuje gąbki rogowe - obecnie reprezentowane licznie, lecz nieznane w stanie kopalnym - i gąbki krzemionkowe. Ich igły to jednoosiowe monaksony i czteropromienne tetraksony, o czterech osiach odchodzących od jednego punktu stycznego; kąt pomiędzy osiami jest zawsze różny od kąta...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /21.02.2012 Znaków /3 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada promienice

   

  Promienice mają ażurowo-promienistą budowę krzemionkowego szkieletu. Są składnikiem planktonu morskiego. Opadłe na dno szkieleciki mogą, przede wszystkim na znacznych głębokościach, tworzyć nagromadzenia zwane mułami radiolariowymi.

  W wyniku rozpuszczania krzemionkowych szkielecików powstają z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /21.02.2012 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada otwornice

   

  Otwornice to organizmy częściowo bento-sowe, częściowo planktonowe. W początkach paleozoiku były one jeszcze mało rozprzestrzenione i dopiero u schyłku tej ery zaczęły odgrywać coraz ważniejszą rolę. Ich w większości wapienne skorupki podzielone są na komory i charakteryzują się bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /21.02.2012 Znaków /3 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadkrólestwo jądrowe

   

  Organizmy o komórkach z wyodrębnionym jądrem.

  Obejmuje ono królestwa: organizmów jednokomórkowych samo- i cudzożywnych (Protista), grzybów (Fungi), roślin (Planta) i zwierząt (Animalia).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /21.02.2012 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Protista

   

  Kokolitowate (Coccolithophorida) Jest to grupa b. małych, kulistych, jednokomórkowych glonów, wytwarzających szkieleciki zbudowane z płytek wapiennych. Są one ważnym składnikiem planktonu morskiego. Płytki wapienne nazywane kokolitami znane są od dawna z badań petrograficznych.

  Dopiero znacznie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /21.02.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadkrólestwo bezjądrowe

   

  Organizmy jednokomórkowe bez wydrębnionego jądra.

  Typ bakterie (Bacteria) Od wczesnego archaiku (w skalach o wieku około 3,5 mld lat) znane ślady obecności bakterii, jednak bez dających się zidentyfikować skamieniałości.

  Typ sinice (Cyanobacteria = Cyanophyta) Skamieniałości nitkowatych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /21.02.2012 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja zbioru skamieniałości

   

  Wypreparowaną skamieniałość można teraz próbować oznaczyć (zaklasyfikować) na podstawie dostępnej literatury. Kiedy to nastąpi, otrzymuje ona etykietkę ze swoją nazwą, geograficznym i stratygraficznym miejscem znalezienia, nazwiskiem znalazcy i datą znalezienia.

  Do przechowywania skamieniałości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Domarat876 Dodano /21.02.2012 Znaków /3 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preparowanie skamieniałości

   

  Zebrany materiał sortujemy najpierw według stanowisk i pozycji stratygraficznej w odsłonięciach. Następnie myjemy okazy wodą i czyścimy ostrą szczoteczką, unikając szczotek metalowych, aby nie porysować powierzchni. Nie dotyczy to oczywiście zgniecionych skamieniałości ze ska) ilastych, z których...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Domarat876 Dodano /21.02.2012 Znaków /2 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdzie i jak zbierać skamieniałości?

   

  Wszędzie tam, gdzie na powierzchni Ziemi pojawiają się, czy jak mówią geolodzy ,,odsłaniają się" skały zawierające skamieniałości, zbieracz może liczyć na szczęście. Wyróżnia się odsłonięcia (odkrywki) naturalne, jak przełomy rzek czy urwiska górskie, i sztuczne, jak kamieniołomy, wyrobiska...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Domarat876 Dodano /21.02.2012 Znaków /7 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekonstrukcja i oznaczanie skamienia

   

  Jak już powiedzieliśmy, skamieniałości przekazują nam bardzo mały wycinek dawnego życia i są tylko punktowymi próbkami jego dziejów. Większość organizmów znika po śmierci bez śladu, a produkty ich rozkładu wchodzą ponownie do cyklu obiegu materii. Z tych, które zachowują się w stanie kopalnym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Domarat876 Dodano /21.02.2012 Znaków /10 450

  praca w formacie txt

Do góry