Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Gromada głowonogi

   

  Glowonogi są trzecią, po małżach i ślimakach, niezwykle zróżnicowaną gromadą muszlo-wych mięczaków o długiej historii geologicznej. Jako skamieniałości są one jeszcze ważniejsze niż dwie wspomniane grupy. Za klasycznych przedstawicieli tej gromady uważa się zwykle mątwy, co jest o tyle...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /59 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada ślimaki

   

  Ślimaki, bardziej jeszcze zróżnicowane niż małże, są najliczniejszą gromadą mięczaków i jedyną, jaka z powodzeniem wkroczyła w środowisko lądowe.

  Płaszcz i wydzielana przezeń muszla rosną, podobnie jak u jednotarczowców, we wszystkich kierunkach, tak że od strony grzbietowej ciało okryte jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /21.02.2012 Znaków /34 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada jednotarczowce

   

  Mała, niewiele form licząca gromada mięczaków. Płaszcz nie otacza tu dwoma płatami boków ciała, lecz rozrośnięty jest równomiernie na wszystkie strony, tak że utworzona przez niego muszla ma postać prawie okrągłej miseczki przykrywającej ciało od strony grzbietowej, podobnie jak ma to miejsce u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /21.02.2012 Znaków /2 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada łódkonogi lub walconogi

   

  U lódkonogich podobnie jak u małżów lewą i prawą stronę ciała zakrywają rozrośnięte w kierunku brzusznym fałdy płaszcza. Fałdy te zrośnięte są po stronie brzusznej tworząc otwartą z przodu i z tyłu rurkę, na powierzchni której wytwarzana jest zwężająca się ku tyłowi wapienna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /21.02.2012 Znaków /1 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada małże

   

  U małżów fałdy płaszcza okrywają dwubocz-nie symetryczne ciało w postaci dwóch płatów. Płaty te wydzielają muszlę wapienną. Grzbietowa linia środkowa nie ulega mineralizacji i dzięki temu powstają dwie wapienne skorupki, które w części grzbietowej małża są połączone elastyczną substancją...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /21.02.2012 Znaków /36 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada koralowce

   

  W odróżnieniu od krążkopławów. stadium meduzy w rozwoju osobniczym jest u koralowców całkowicie zredukowane na rzecz silnie rozwiniętego stadium polipa Podobnie jak u krążkopławów powstają tu rozwinięte z entodermy promieniste przegrody, wnikające do jamy gastralnej, zwane mezen-teriami lub...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /21.02.2012 Znaków /24 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada krążkopławy

   

  Przedstawiciele tej gromady charakteryzują się czterokrotną symetrią ciała. Entoderma tworzy cztery wpuklone do żołądka [coelente-r/um) przegrody (fałdy} gastralne, dzieląc go na cztery kieszenie,

  Podgromada scyfomeduzy (Scyphomedusae) U scyfomeduz pokolenie polipów zredukowane jest do stadium...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /21.02.2012 Znaków /2 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada stułbiopławy

   

  Należą tu prymitywne parzydełkowce. o nie podzielonej, cylindrycznej jamie chłonąco-trawiącej, prawie zawsze z przemianą pokoleń. Małe meduzy stułbiopławów nie są znane w stanie kopalnym.

  Podobnie małe polipy tworzą najczęściej kolonie wytwarzające skorupo-wate lub drzewkowate szkielety...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /21.02.2012 Znaków /2 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada gąbki wapienne

   

  Ciało tych gąbek o wyłącznie wapiennym szkielecie ma prawie zawsze budowę typu leukon. Igły wapienne, trójpromienne, rzadziej dwu- lub czteropromienne. W przeciwieństwie do często bardzo dużych mezozoicznych gąbek kamiennych i szklistoszkieletowych, gąbki wapienne są formami raczej niewielkimi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /21.02.2012 Znaków /3 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada gąbki szklistoszkieletowe

   

  Gromada znana od kambru. Plan budowy typu sykon; gromada obejmuje gąbki krzemionkowe, w których szkielecie nigdy nie występuje spongina.

  Igły z reguły trójosiowe (triakso-ny), o osiach przecinających się w punkcie środkowym pod kątem prostym, czyli sześcio-promienne (heksaktynellidowe), dające...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /21.02.2012 Znaków /2 453

  praca w formacie txt

Do góry