Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Nietrzymanie moczu

  (incontinentia urinae, urinary inconti-nence); bezwiedne uchodzenie moczu przez cewkę moczową; tzw. prawdziwe n.m. może być wrodzone (towarzyszy np-. —* wierzchniactwu całkowitemu) lub nabyte (jako wynik zmian w ośrodkowym układzie nerwowym lub operacyjnego uszkodzenia zwieracza cewki, np. podczas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nightingale Florence

  (1820-1910); twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa i reformatorka szpitalnictwa. Wychowana w zamożnej rodzinie angielskiej otrzymała gruntowne wykształcenie. Już we wczesnych latach wykazywała zainteresowanie działalnością pielęgniarską. W czasie swych podróży i studiów poznała sytuację zdrowotną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /2 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  niedokrwistość megaloblastyczna

  (.anaemia megaloblastica, megaloblastic anaemia); choroba charakteryzuje się obecnością krwinek czerwonych o zwiększonych rozmiarach we krwi (megalocy-ty) i w szpiku (megaloblasty). Przyczyną jej może być niedobór witaminy B12 (—> n.m. Addisona-Biermera), kwasu foliowego, rzadziej witaminy Bg. Przyczyną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowotwór

  (:neoplasma, neopłasm); nadmierny i nieprawidłowy rozrost niepodłegający homeostazie ustrojowej, utrzymujący się także po wyeliminowaniu czynnika sprawczego. Wyróżnia się 3 typy n.: 1) n. łagodne; 2) n. złośliwe; 3) n. o złośliwości miejscowej. N. łagodny (neoplasma beni-gnum) ma budowę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedokrwistość aplastyczna

  (,anaemia aplastica, aplastic anaemia); skutek częściowego lub całkowitego zaniku szpiku. Powodem uszkodzenia szpiku mogą być środki chemiczne ochrony roślin, owadobójcze, promieniowanie jonizujące, a także leki, takie jak chloramfenikol, fenacetyna. W wielu przypadkach nie udaje się wskazać czynnika...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Raynauda

  {phaenomena Raynaud, Raynaud's phe-nomenon); wywołany jest napadowym skurczem naczyń, najczęściej w związku z ekspozycją na niskie temperatury. Klinicznie charakteryzuje się trójfazową zmianą zabarwienia skóry palców rąk. Początkowo stwierdza się zblednięcie skóry z towarzyszącymi dolegliwościami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neuropatia cukrzycowa

  (,neuropathia diabetica, diabetic neuro-pathy); przewlekłe powikłanie cukrzycy dotyczące układu nerwowego. Wyróżnia się: 1) n. obwodową - czuciową, mchową i mieszaną (uszkodzenie obwodowego układu nerwowego) oraz 2) n. trzewną (uszkodzenie autonomicznego układu nerwowego). Objawami n.c. są zaburzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedociśnienie tętnicze

  Chypotonia, hypotension); stałe utrzymywanie się niskiego ciśnienia tętniczego (skurczowe poniżej 13,3 kPa, tj. 100 mmHg). N.t. może być 1) konstytucjonalne (pierwotne) lub 2) objawowe (wtórne). N.t. objawowe może być spowodowane czynnikami hormonalnymi, np. niedoczynnością kory nadnerczy (—> choroba...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedoczynność przytarczyc

  (hypoparathyreoidismus, hypoparathyro-idism); choroba spowodowana brakiem lub niedostatkiem wydzielania —*• parat-liormonu (PTH). Wyróżnia się 1) n.p. ostrą, spowodowaną zabiegami chirurgicznymi tarczycy i objawiającą się —► tężyczką oraz 2) n.p. pierwotną lub samoistną prowadzącą do zaburzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedoczynność tarczycy

  (kypothyreosis, hypothyroidism); choroba powstająca w wyniku bezwzględnego lub względnego niedoboru —> hormonów' tarczycy. N.t. prowadzi do ogólnoustro-jowych zaburzeń określanych mianem hipometabołizmu, których zaawansowanym stadium jest obrzęk śluzowaty (myxoedema). Wyróżnia się: 1) n.t. pierwotną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /4 869

  praca w formacie txt

Do góry