Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Gromada pancerzowce

   

  Znane od kambru. Są drugą, obok małżoraczków. główną grupą silnie zróżnicowanych skorupiaków, dobrze reprezentowaną w stanie kopalnym.

  Pancerz (karapaks) u przedstawicieli tej grupy jest, podobnie jak u małżoraczków, dwuskorup-kowy. Pokrywa on tylko głowę i przedni odcinek tułowia (głowotułów)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /15 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada wąsonogi

   

  Aberrantna grupa skorupiaków, która przeszła do osiadłego trybu życia. Skorupiakowe pokrewieństwo wąsonogów rozpoznane zostało po raz pierwszy przez Darwina. Larwy wąsonogów prowadzą wolny tryb życia i są podobne do małżoraczków.

  Przytwierdzają się one przednią częścią ciała do podłoża i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada liścionogi

   

  Jest to silnie zróżnicowana grupa drobnych skorupiaków żyjąca prawie wyłącznie w wodach słodkich. Jej typowymi przedstawicielami są znane miłośnikom akwariów wioślarki. Odnóża skrócone do postaci słabo członowanych, wiosłowatych wyrostków. Liczba segmentów ciała bardzo zmienna, zwykle znaczna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /2 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada małżoraczki

   

  Pierwsi przedstawiciele tej grupy pojawili się w kambrze i od tego czasu organizmy te jako dobrze wyodrębniony szczep skorupiaków rozwijają się bujnie do dziś. Są to formy małe, rzadko większe niż 5 mm, a zatem należące do mikroskamieniałości i będące obiektem badań mikropaleontologii...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /4 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada wije

   

  Zalicza się tu przedstawicieli dwóch podgro-mad, których tułów złożony jest z wielu jednakowo wykształconych segmentów. Są to Opisthogoneata (CMjpotfa-pareczniki) i Pro-goneata (Symphyla - drobnonogi,  Pauropoda - skąponogi, Diplopoda- dwuparce), różniące się położeniem otworów płciowych i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /1 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada owady

   

  Poza organizmami jednokomórkowymi, jest to obecnie najliczniejsza i taksonomicznie najbardziej zróżnicowana grupa dzisiejszych zwierząt. Są to formy lądowe, w większości latające, z bardzo delikatnymi elementami szkieletowymi, bez wzmocnienia mineralnego, których zapis paleontologiczny jest bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /10 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada pajęczaki

   

  Gromada ta obejmuje skorpiony i pająki w szerokim znaczeniu. Są to formy potomne Merostomata, które przeszły do lądowego trybu życia.

  Skorpiony mają jeszcze ogólny plan budowy podobny do wielkoraków tzn. cechuje je względnie mała prosoma, szeroka, podłużnie owalna, z siedmiu segmentów złozona...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /2 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada staroraki

   

  Staroraki pojawiają się już w kambrze reprezentowane przez nieco problematyczną grupę Aglaspida Większe znaczenie jako skamieniałości mają przedstawiciele podgromady wielkoraków [Eurypterida).

  Wielkoraki występują już w ordowiku i wymierają w permie, Są to formy względnie duze, w skrajnym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /3 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada trylobity

   

  Trylobity pojawiły się już w najwcześniejszym kambrze i największy rozwój osiągnęły w ka-mbrze i ordowiku. Od syluru następuje powolny spadek ich różnorodności i z końcem per-mu ich ostatni przedstawiciele wymierają, Nazwę zawdzięczają trylobity wyraźnej trójdzielności pancerza, złożonego z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /20 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada tentakulity

   

  Tentakulity są morskimi skamieniałościami występującymi niekiedy skałotwórczo (łupki tentakulitowe) od ordowiku do górnego dewo-nu. Zalicza się je obecnie w randze gromady o nazwie Cricoconarida do mięczaków. Są dobrymi skamieniałościami przewodnimi.

  Tentakulity mają postać małych (często...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /9 362

  praca w formacie txt

Do góry