Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PROCESY MUTAGENEZY I ICH ZNACZENIE DLA EWOLUCJI ROŚLIN

   

  Gen jest to odcinek podwójnego heliksu DNA z ścisłą sekwencją nukleotydu. W procesie replikacji DNA polimeraza DNA popełnia czasem błędy i włącza do łańcucha niewłaściwy nukleotyd. Każdy błąd w replikacji DNA może być przyczyną powstawania mutacji genu.

  Ponieważ częste powstawanie mutacji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /1 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES „CROSSING OVER” I JEGO ZNACZENIE DLA EWOLUCJI ROŚLIN

   

  Sprzężony sposób dziedziczenia się genów jest wynikiem oddzielania się od siebie całych chromosomów homologicznych w mejozie i rozdzielenia ich następnie do gamet. Wzajemne wymiany odcinków chromosomów, która zachodzi przed ich rozdziałem w procesie profazy pierwszego podziału mejotycznego.

  W wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŹRÓDŁA ZMIENNOŚCI ORGANIZMÓW ROŚLINNYCH

   

  W wyniku segregacji chromosomów i zawartych w nich genów w czasie mejozy powstają komórki płciowe o bardzo różnym wyposażeniu genetycznym. Po ich losowym połączeniu w procesie zapłodnienia powstają zygoty o bardzo różnych kombinacjach genów.

  Z tych względów potomstwo organizmów jest genetycznie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIA GENOMU I FENOTYPU

   

  Genomem nazywamy całość kwasu nukleinowego, który zawiera informację genetyczną organizmu.

  Wielkość genomu często określa się poprzez całkowitą liczbę par nukleotydów wchodzących w skład wszystkich cząsteczek DNA tworzących genom.

  Genotyp jest to informacja zawarta w materiale genetycznym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZMNAŻANIE O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU EWOLUCJI ROŚLIN NASIENNYCH

   

  Okrytonasienne opanowały prawie wszystkie siedliska na ziemi i wytworzyły wielką liczbę gatunków. Przyczyną sukcesu mogło być wytworzenie słupka w konsekwencji pośredniego zapłodnienia. Kiełkowanie ziarna pyłku na znamieniu słupka stwarza warunki do szybkiego i częstego powstawania barier...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY W BUDOWIE ORGANÓW I SPOSOBU REALIZACJI PROCESU ROZMNAŻANIA SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA EWOLUCJI ROŚLIN ZARODNIKOWYCH

   

  Tendencje ewolucyjne prowadziły do przekształcenia sporofilu, który z prostego, kilku telomowego (lub nawet jednotelomowego) utworu stał się organizmem o skomplikowanej budowie i wielu różnych organach. Kolejna wyraźna zmiana dotyczy mejospor: początkowo są one tworzone w większych ilościach , w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZKI EWOLUCYJNE MIEDZY ROŚLINAMI OKRYTOZALĄŻKOWYMI A NAGOZALĄŻKOWYMI

   

  Zagadnienia systemu i filogenezy okrytozalążkowych są nadal jeszcze nie sprecyzowane, gdyż nie ma jakichkolwiek szczątek kopalnych, które miałyby pośredni charakter pomiędzy okrytozalążkowymi a jakąkolwiek inną grupą roślin telomowych.

  Przodków tych roślin należy szukać jednak wśród...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZKI EWOLUCYJNE MIĘDZY ROŚLINAMI JEDNOLIŚCIENNYMI I DWULIŚCIENNYMI

   

  Jednoliścienne pochodzą od dwuliściennych i już na początku rozwoju okrytozalążkowych zostały one rozdzielone.

  >

  Także w sposobie zapylenia nastąpiła zmiana i owadopylność została zastąpiona przez wiatropylność.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PODGROMADY ANGIOSPERMOPHYTINA

   

  Okrytozalążkowe są wielką grupą liczącą około 500 000 gatunków. We florze naszego globu pojawiły się sporadycznie już w okresie jurajskim. Opanowały one niemal wszystkie strefy klimatyczne.

  W przeciwieństwie do nagozalążkowych obejmują oprócz drzewiastych, także rośliny zielne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYMARŁYCH KLAS ROŚLIN NAGOZALĄŻKOWYCH

   

  Wymarłe klasy roślin nagozalążkowych: paprocie nasienne, benefity, kordaitowe. Paprocie nasienne zaczęły wymierać z końcem okresu jurajskiego. Wzięły swoją nazwę z charakterystycznego połączenia pokroju paprociowego z wytworzeniem zalążków.

  Zwłaszcza ich liście są bardzo podobne do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 670

  praca w formacie txt

Do góry