Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ZASADY GEOGRAFICZNEGO PODZIAŁU

   

  W aspekcie geograficznym w którym podstawowym źródłem zmienności są gradienty mikroklimu lub historycznie uwarunkowane różnice flory, można wyróżnić następujące jednostki:

  >

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAKTURA PRZESTRZENNO - CZASOWA ZESPOŁÓW ROŚLINNYCH

   

  W ciągu okresu wegetacyjnego zjawiska życiowe nie przebiegają równolegle u wszystkich gatunków roślin. W tej samej porze roku możemy znaleźć w badanym zbiorowisku jedne rośliny w postaci kiełków inne w postaci łodyg jeszcze nie ulistnionych, jeszcze inne w pełni rozwoju wegetatywnego, kwitnące czy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SIEDLISKO, ŚRODOWISKO, BIOTOP, BIOCENOZA

   

  Siedlisko jest to przestrzeń zajęta przez dany zespół roślinny (czy zbiorowisko) wraz z całym układem warunków fizycznych i chemicznych (klimatycznych i glebowych), jakie w jej obrębie występują.

  Biocenoza zaś jest to zespół populacji zasiedlających pewne siedlisko. Między nimi zachodzą pewne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE FITOCENOZY I JEJ PODSTAWOWE FUNKCJE W EKOSYSTEMIE

   

  Fitocenoza to realnie istniejące konkretne zbiorowisko roślinne, będące częścią składową pewnego konkretnego ekosystemu (biogeocenozy) i w jego obrębie stanowi jednostkowe, niepowtarzalne zjawisko przyrodnicze.

  Roślinność składa się z fitocenoz jednak jej strukturę można określić jako...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY ANALITYCZNE ZBIOROWISK ROŚLINNYCH GRUP SOCJOLOGICZNYCH BRAUN - BLAMQUETA

   

  Te właściwości zbiorowisk roślinnych, które można zbadać nie wychodząc poza ramy jednego tylko płatu roślinności (fitocenozy) nazywamy ich cechami analitycznymi. Należą tutaj: budowa warstwowa, ilościowość, towarzyskość, żywotność i okresowość (stadia rozwoju).

  Wyróżniamy cztery...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /1 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY WYZNACZANIA POWIERZCHNI BADAWCZEJ W FITOSOCJOLOGII

   

  Dany płat roślinności badamy wyróżniając w jego obrębie tzw. zdjęcie fitosocjologiczne. Jest to opis płatu (fitocenozy) wykonany w sposób zwięzły i przejrzysty wykonany według schematu.

  Podstawowym warunkiem dobrego zdjęcia jest jednolitość płatu i jego należyte odgraniczenie z wykluczeniem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOSTKI SYSTEMATYCZNE W FITOSOCJOLOGII I ICH WYRÓŻNIENIE

   

  Podstawową jednostką systematyczno-fitosocjologiczną jest zespół roślinny, czyli asocjacja roślinna.

  Jest to także zbiorowisko roślinne, które przedstawia pewną charakterystyczną kombinacje gatunków, odróżniają je w dostatecznej mierze po wszystkich innych w obrębie danego terytorium.

  Przeważnie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNY ZMIAN PULI GENOWEJ POPULACJI

   

  Pojedynczy osobnik diploidalny może mieć tylko dwa allele (jedna forma genu zajmująca dane miejsce w chromosomie) dla każdego z swoich genów. Jednakże populacja swobodnie krzyżujących się osobników dysponuje wszystkimi rodzajami alleli, jakie się tu pojawiają.

  Pula genowa populacji jest to suma...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE GATUNKU A RASY GEOGRAFICZNE I EKOTYPU

   

  Gatunek jest podstawową jednostką systematyczną, obejmującą wszystkie osobniki odznaczające się identyczną kombinacją cech. Osobniki tego samego gatunku mogą krzyżować się swobodnie w warunkach naturalnych przekazując potomstwu charakterystyczne cechy dziedziczne gatunek zajmuje

  określone miejsce...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPULACJA ROŚLINNA JAKO JEDNOSTKA BIOLOGICZNA

   

  Populacja jest to zespół osobników tego samego gatunku, mogących się skutecznie i swobodnie krzyżować, zajmujący tę samą niszę ekologiczną tj. przestrzeń, która zapewnia im niezbędne warunki życiowe, oraz funkcje jakie spełnia w ekosystemie.

  Charakterystycznymi właściwościami populacji są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herakles Dodano /23.02.2012 Znaków /472

  praca w formacie txt

Do góry