Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Oddział intensywnej terapii_

  (-, intensive therapy unit); wydzielony, specjalistyczny oddział szpitalny przeznaczony dla chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, wyrażającym się zaburzeniem podstawowych czynności organizmu (krążenia, oddychania, procesów metabolicznych) bez względu na przyczynę (uraz, choroba, zatrucie)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddech kontrolowany

  (-, controlłed yentilation); całkowite przejęcie czynności oddychania w przypadku —> bezdechu, metodami bezprzy-rządowymi lub przyrządowymi. W celu zapewnienia prawidłowej wentylacji płuc o.k. należy wykonywać z częstotliwością 10-14 oddechów/min, przy użyciu 800-1200 ml objętości oddechowej, a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddech Kussmaula

  KussmauTs respiration);, charakterystyczny w kwasicy oddech występujący w śpiączce cukrzycowej, zwany inaczej oddechem „gonionego psa". Jest głębokim i przyśpieszonym oddechem składającym się z 4 faz: wdech - przerwa - wydech -przerwa. W powietrzu oddechowym wyczuwa się zazwyczaj zapach acetonu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddech sztuczny

  (respiratio artificialis, artificial respiration); postępowanie mające na cełu utrzymanie prawidłowej wentylacji płuc w przypadku ostrej —> niewydolności oddechowej. Podstawowym warunkiem skuteczności metody jest uzyskanie drożności —> dróg oddechowych. Wdech ma zawsze charakter czynny, a wydech -bierny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddychanie

  (-, respiration); proces wymiany gazów między organizmem a otaczającym środowiskiem. Ze względu na podstawowe znaczenie dopływu tlenu i usuwania dwutlenku węgla dla życia komórek, mechanizmy sterujące wymiana gazową utrzymują na stałym poziomie prężność tych gazów we krwi tętniczej. Wynosi ona dla...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedrożność jelit

  f dem), stan, w którym dochodzi do zahamowania prawidłowego przechodzenia treści jelitowej przez przewód pokarmowy. Ze względu na przyczynę wyróżnia się: 1) n.j. mechaniczną, spowodowaną przeszkodą mechaniczną (ileus mechani-cus, mechanical ileus); 2) n.j. porażenną, spowodowaną porażeniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /3 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odczyny popromienne

  [radiodermitis, injuries caused by ionizing radiation); o.p. mogą być wczesne i późne, wywołane działaniem promieni rentgenowskich oraz promieni gamma izotopów promieniotwórczych stosowanych w lecznictwie, diagnostyce, przemyśle i badaniach naukowych. Stopień uszkodzenia skóry zależy od rodzaju...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /1 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niepełnosprawność

  (-, disabiłity); gorsze niż normalne psychiczne, fizyczne lub umysłowe funkcjonowanie w codziennym życiu, dotyczy samodzielności człowieka w samoobsłudze, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, wychodzeniu z domu i aktywności poza domem, w nawiązywaniu kontaktów społecznych i porozumiewaniu się. N. może...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /2 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddawanie kału

  (-, defecation); defekacja; akt ma charakter odruchowy. Rozciągnięcie ścian odbytnicy kałem pobudza znajdujące się w niej mechanoreceptory, których impulsacja dociera do ośrodka w części krzyżowej rdzenia kręgowego. Wynikiem pobudzenia ośrodka jest wzmożenie perystaltyki jelita grubego i ruchy masowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nietolerancja białek mleka krowiego

  (-, milk protein intollerance); zespół polegający na nadwrażliwości na składniki mleka krowiego: kazeinę i serwatkę. Białka te wskutek reakcji alergicznych powodują u niemowląt stan zapalny kosmitów jelita cienkiego, z krwawieniem z przewodu pokarmowego. N. ujawnia się najczęściej przy zmianie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /03.03.2014 Znaków /997

  praca w formacie txt

Do góry