Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Dziecko karane biciem

  W psychologii kara rozumiana jest jako taka konsekwencja zachowania, która zmniejsza prawdopodobieństwo jego ponownego wystawienia.

  W procesach wychowawczych stosowane są rozmaite kary, najczęściej dyscyplinujące, polegające na odmowie, zakazie, odebraniu dziecku przyjemności itp. Reakcja dziecka na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /4 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek biologiczny

  Wiek biologiczny to rzeczywiste zaawansowanie w rozwoju kilku cech (wyrażone w latach), na podstawie których przeprowadza się ocenę auksołogiczna. W praktyce pediatryczno-endokrynołogicznej najczęściej wykorzystuje się kryterium wieku morfologicznego (wzrostowy i wagowy), zębowego, kostnego oraz wieku cech...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /6 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dojrzewanie płciowe dziewcząt

  Pierwszym widocznym objawem dojrzewania płciowego dziewcząt jest powiększenie gruczołów piersiowych, tzw. stadium pączka (M2). Zazwyczaj przypada ono między 11 a 11,5 rż. i występuje pod wpływem hormonu luteotropo-wego (LTH). Poprzedza je jednak, nie zawsze dostrzegane w ocenie klinicznej, wydzielanie z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /4 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wczesne dzieciństwo

  Wczesne dzieciństwo obejmuje wiek niemowlęcy oraz poniemowlęcy.

  Wiek niemowlęcy to okres od narodzin do początków mowy, który w przybliżeniu obejmuje pierwszy rok życia. Jednakże rozwój psychiczny dziecka nie rozpoczyna się z chwilą przyjścia na świat, bowiem dziecko rodzi się z pewny-■mi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /4 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dojrzewanie płciowe chłopców

  Okres dojrzewania u chłopców trwa zazwyczaj 5-6 lat. Dwufazowość tego okresu jest trudniejsza do zróżnicowania niż u dziewcząt. Wiek pierwszej połu-cji (przeciętnie ok. 13,5 rż.), będącej biologicznym odpowiednikiem menarche, na ogól niełatwo określić. Dlatego też jako punkt graniczny fazy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /5 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maltretowanie fizyczne i wykorzystywanie seksualne dziecka

  Na problem krzywdzenia dzieci w peini zwrócono uwagę dopiero w XX wieku. Pierwsze wzmianki na temat narażania dzieci na urazy fizyczne przez dorosłych pojawiły się w roku 1946 za sprawą amerykańskiego radiologa Johna Caffeya. Autor ten opublikował artykuł poświęcony złamaniom kości długich u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /5 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dostęp do żyły obwodowej

  Do kaniulacji używa się kaniul wykonanych z teflonu, poliuretanu lub silikonu. Składają się one zazwyczaj z kaniuli właściwej i wewnętrznej igły usuwanej po wprowadzeniu kaniuli do żyły. Kaniule mogą być zaopatrzone w jednokierunkowe zastawki, dodatkowe porty i różnorodne systemy mocowania. Oznaczenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /5 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy dotyczące nastolatków

  W Polsce, w odniesieniu do pacjentów małoletnich, którzy ukończyli 16 lat, wymagana jest zarówno zgoda pacjenta, jak i jego przedstawiciela ustawowego (tzw. zgoda równoległa). Sprzeciw wyrażony przez małoletniego (przy zgodzie przedstawiciela ustawowego) lub przez przedstawiciela ustawowego (przy zgodzie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /6 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powikłania związane z kaniulacją żył

  Do powikłań związanych z kaniulacją żył należą: miejscowe krwawienie, przedostanie się płynów/leków poza żyłę, zapalenie żyły, uszkodzenie tętnicy, wytworzenie się tętniaka, nieplanowane dotętnicze podanie leku (zagrożone wystąpieniem obkurczenia tętnicy, niedokrwienia kończyny aż do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monitorowanie układu oddechowego

  Obejmuje kliniczną ocenę oddychania (wysiłek oddechowy, tor oddechowy, zabarwienie powłok) oraz pomiary częstości oddechów (KR) i wysycenia hemoglobiny tlenem (saturacji, Sat02). Ten zakres można uznać za podstawowy. Pomiary częstości oddechów mogą być wykonywane przez pielęgniarkę, ale większość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /24.06.2014 Znaków /1 415

  praca w formacie txt

Do góry