Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Nie ma życia bez H2O - Zbiorniki wodne jako ekosystemy

   

  Ze względu na wyodrębnienie z otoczenia, jezioro w większym stopniu niż środowiska życia na lądzie sprawia wrażenie ekologicznej jedności czy też „odrębności". Jego brzegi wytyczają wyraźne granice. Głębokość i kształt misy można dokładnie wymierzyć, a nawet można mniej więcej określić...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /14 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nie ma życia bez H2O - Substancje odżywcze i substancje szkodliwe

   

  Jeśli wyprodukowane latem w jeziorze substancje organiczne ulegałyby zimą rozkładowi, czyli ponownej mineralizacji, to w czasie wiosennej cyrkulacji powracałaby do powierzchniowej warstwy wody taka sama ilość substancji pokarmowych, jaka została skonsumowana.

  Zachowana zostałaby równowaga między...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /11 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nie ma życia bez H2O - Tlen i dwutlenek węgla

   

  W wodzie są rozpuszczone nie tylko substancje stałe, jak sole mineralne potrzebne do rozwoju roślin, lecz także gazy. Dwa najważniejsze z nich to tlen oraz niezbędny do fotosyntezy dwutlenek węgla.

  Podczas gdy tlen jest tylko obecny w roztworze i nie wiąże się z wodą, dwutlenek węgla wchodzi z nią...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /4 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nie ma życia bez H2O - Termiczne uwarstwienie wody

   

  Anomalia w zachowaniu wody w temperaturze 4°C ma jeszcze inne istotne konsekwencje. Dzięki niej w każdym większym akwenie powstaje dość stabilna stratyfikacja wody z wyraźnym podziałem na warstwę górną i dolną. W umiarkowanych i zimnych strefach klimatycznych dolną warstwę wód stojących stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /6 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nie ma życia bez H2O

   

  Każdy organizm żywy zawiera w sobie wodę i każdy potrzebuje jej do życia. Meduzy i inne zwierzęta wodne składają się w ponad 90, a w skrajnych wypadkach nawet w 98,2% z wody. Ryby, na przykład liny, mają jej w sobie 80%, a żaba wodna - 77%. Także u ludzi woda stanowi 60% masy ciała. Prawie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /11 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Szuwary wielkoturzycowe

   

  Charakterystyczne, zwykle ubogie gatunkowo, zdominowane przez wysokie turzyce (stąd ich nazwa) szuwary zasiedlają zwykle mokre, podtopione i znów podsychające siedliska na mineralnych, częściowo torfowych glebach. Rzucają się one w oczy dzięki swym dużym, mocnym gatunkom, tworzącym, jak niektóre z nich...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Petroniusz Dodano /28.02.2012 Znaków /1 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Torfowiska

   

  Torfowiska niskie mogą powstawać na podłożu zarówno węglanowym  jak i bezwęglanowym. Warunkiem koniecznym jest trwałe przewodnienie siedliska i nieprzepuszczalne podłoże. W odróżnieniu od torfowisk wysokich woda gruntowa jest stale zasilana substancjami mineralnymi.

  W takich warunkach powstaje warstwa...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Petroniusz Dodano /28.02.2012 Znaków /2 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Łąki kośne

   

  Przykładem ekstensywnie użytkowanych łąk kośnych są zbiorowiska bogate w byliny, jakie występują zwłaszcza w Europie Zachodniej znajdującej się pod wpływem bogatego w opady i łagodnego klimatu subatlantyckiego, na kwaśnym, ubogim podłożu.

  Te jednokośne łąki są szczególnie atrakcyjne z powodu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Petroniusz Dodano /28.02.2012 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Suche murawy i stepy

   

  W krajobrazach naturalnych Europy Środkowej występowanie suchych muraw było ograniczone jedynie do niewielkich powierzchni. Ich zasięg został powiększony przez człowieka i obecnie zasiedlają one, jako zbiorowiska zastępcze ciepłych i znoszących suszę lasów i zarośli, zwykle strome, płytkie, suche i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Petroniusz Dodano /28.02.2012 Znaków /1 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formacje roślinne zdominowane przez trawy i gatunki trawopodobne - Murawy napiaskowe

   

  Murawy szczotlichowe są ubogimi gatunkowo zbiorowiskami pionierskimi, znoszącymi kwaśne podłoże i zasiedlającymi siedliska bezwapienne i ubogie w substancje organiczne o przepuszczalnych glebach.

  Występują one przeważnie na luźnych, ubogich wsustancje pokarmowe, suchych piaskach wydmowych Europy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Petroniusz Dodano /28.02.2012 Znaków /1 093

  praca w formacie txt

Do góry