Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Człowiek a tereny podmokłe

   

  Kilka tysięcy lat temu, na długo przed nastaniem wielkiego głodu ziemi w czasach nowożytnych, rozwinęła się więc na rozległych torfowiskach szczególna kultura, o której świadczą znaleziska, przekazy i legendy, dające dość klarowny obraz ówczesnych warunków życia.

  Natomiast w czasach nowożytnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /4 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadrzeczne lasy łęgowe - Osuszanie torfowisk i podmokłych łąk

   

  Osuszanie terenów podmokłych pod użytki rolne uważano w ubiegłym wieku za wielkie wyzwanie. W nich tkwiły bowiem ostatnie rezerwy ziemi dla ludności, która z trudem mogła się wyżywić, a cóż dopiero wyprodukować nadwyżki żywności. Dobre, żyzne gleby ulegały wyjałowieniu wskutek niedostatecznego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /2 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadrzeczne lasy łęgowe - Bóbr i sarna w lesie łęgowym

   

  W Europie Środkowej pozostały już tylko mizerne resztki lasów łęgowych w stanie zbliżonym do naturalnego. Dużo ponad 90 łęgów zostało przekształconych lub zniszczonych! Trudno więc sobie wyobrazić, jak wyglądało życie zwierząt w tych „dżunglach" strefy klimatu umiarkowanego, zanim wtrącił...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /11 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadrzeczne lasy łęgowe - Dynamika łęgów

   

  Zmiany przepływu w rzekach mogą prowadzić zarówno do niewielkich powodzi, jak i do większych. Statystycznie rzecz biorąc, naprawdę duże powodzie zdarzają się mniej więcej raz na dziesięć lat. Zalaniu ulega wówczas cały łęg.

  Co to jednak znaczy: cały łęg? Czy w systemie rzecz-no-łęgowym w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /27 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadrzeczne lasy łęgowe - Rzeka i łęg: zawsze razem

   

  Zanim człowiek zaczął eksploatować i przekształcać łęgi (łęg oznacza zarówno las łęgowy, jak i nadrzeczną łąkę, a wreszcie płaski obszar nadrzeczny na terasie zalewowej), lasy łęgowe towarzyszyły wszystkim rzekom w Europie Środkowej. Tylko w górach stromość terenu często uniemożliwia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /8 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z wody na ląd - Torfowiska wysokie i niskie

   

  Jedna z form zalądowienia zbiorników wodnych polega na tym, że wypełniają się po prostu glebą i zamieniają trwale w ląd. Występuje to zwłaszcza tam, gdzie zachodzi względna równowaga między opadami atmosferycznymi a parowaniem lub też parowanie przewyższa ilość wody dopływającej z opadów. W...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /7 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z wody na ląd - Zalądowienie jezior

   

  Każdej pobranej cząsteczce dwutlenku węgla odpowiada więc uwolniona cząsteczka węglanu wapnia, który się wytrąca w formie niezwykle czystej „kredy jeziornej". Deszcz drobnych jak pyt płytek wapiennych, opadających przez setki i tysiące lat, utworzył w wapiennych jeziorach grube pokłady kredy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /5 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody gruntowe - Wody jaskiniowe

   

  Szczególnie osobliwa jest fauna wód w jaskiniach krasowych. Żyją tu nie tylko ślepe skorupiaki obunogie z rodzaju studniczek (Niphargus), znane ze zwykłych studni, gdzie ich obecność - jeśli się zdarzy wyciągnąć je na górę w pompowanej wodzie - wskazuje, że woda jest czysta i zdatna do picia, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /3 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody gruntowe

   

  Wodami gruntowymi nazywamy wszelkie rodzaje wód znajdujące się pod powierzchnią ziemi, gromadzące się nad warstwami nieprzepuszczalnymi i płynące wolno zgodnie z kierunkiem nachylenia terenu albo - jeśli podłoże jest płaskie lub tworzy zagłębienia - stojące. Zasoby wód gruntowych są zasilane przez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /6 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wody płynące - Dynamika wód płynących

   

  Większe osiedla ludzkie powstawały przeważnie nad rzekami. Już zakładając pierwsze miasta, ludzie wykorzystywali więc zdolność do samooczyszczania się wód płynących, ściśle związaną z ich ruchem. Woda nie stoi w rzece tak spokojnie jak w jeziorze, nie może więc ulegać stratyfikacji. Prąd...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /3 859

  praca w formacie txt

Do góry