Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Charakterystyka fosfolipazy C typu gamma

   

  Innym efektorem kinazy tyrozynoswoistej jest izoenzym fosfolipazy C, tzw. fosfolipaza C gamma (PLC-γ). O ile aktywacja fosfolipazy C za pośrednictwem białek G bywa charakterystyczna dla transmisji sygnału z receptorów dla hormonów, o tyle aktywacja fosfolipazy C gamma bez pośrednictwa białka G jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka struktury i efektów pobudzenia receptorów katalitycznych

   

  Posiada on jedną domenę transbłonową o budowie alfa-helisy. Receptory katalityczne składają się z dwóch podjednostek ale w formie nieaktywnej, przed zadziałaniem sygnału występują w postaci zdysocjowanej. Kiedy pojawi się cząsteczka sygnałowa i zetknie się z jedną z tych części nieaktywnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kaskada kinaz

   

  Wtórny przekaźnik aktywuje pewną kinazę:

  kinaza białkowa A – cAMP

  kinaza białkowa G – cGMP

  kinaza białkowa C – diacyloglicerol

  kinaza białkowa IP3 – trifosforan inozytolu

  kinaza białkowa CaM – jony wapniowe

  Każda z tych kinaz doprowadza do amplifikacji sygnału...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptory sprzężone z fosfolipazą A2 - efekty pobudzenia

   

  Miejsce działania fosfolipazy A2 to pozycja druga. W tym miejscu odcina kwas tłuszczowy nienasycony (w przeciwieństwie do pozycji 1. gdzie znajduje się kwas nasycony).

  Następuje uwolnienie kwasu arachidonowego. Musi on być zdeponowany na fosfolipidach błonowych, jest on uwalniany tylko wtedy kiedy jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białka docelowe kalmoduliny

   

  Układ kalmodulina-Ca wpływa na:

  fosfodiesterazy cyklicznych nukleotydów

  cyklazy

  ATP-azy błonowe zależne od Ca

  oksydazę NADPH

  metylazę fosfolipidową

  kinazę lekkich łańcuchów miozyny

  fosfofruktokinazę

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalmodulina – budowa, mechanizm aktywacji, inhibitory

   

  Kalmodulina Jest to białko wapniozależne regulatorowe o masie cząsteczkowej 17000. Jest homologiczne w swojej strukturze i czynności do tropiny C. Ma 4 miejsca wiążące Ca2+. Po ich wysyceniu następuje zmiana konformacyjna białka. Jest to białko które nie jest aktywowane przez witaminę K – nie ma tutaj...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  1, 4, 5, - trifosforanoinozytol i diacyloglicerol jako wtórne przekaźniki – struktura, funkcja, powstawanie i metabolizm

   

  Na PIP2 działają enzymy aby go zdegradować.

  Pierwszy efektor to fosfolipaza C – PLC. Do tej pory bieg wydarzeń był taki:

  cząsteczka sygnałowa -> zmiana konformacji receptora -> aktywacja białka G ->   aktywowane białko G -> aktywacja fosfolipazy C

  Fosfolipaza działając na PIP2 powoduje jego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /4 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fosfodiesterazy cyklicznych nukleotydów – występowanie, substraty, specyficzne inhibitory

   

  Są one białkami docelowymi dla białek G. U ssaków występują fosfodiesterazy klasy I, jest tu kilka ich typów które różnią się induktorem. Induktory mają różne substraty z którymi reagują.

  Najlepiej znanym inhibitorem fosfodiesteraz są metyloksantyny, są to pochodne purynowe występujące w takich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fosfoinozytydy błonowe. Struktura, biosynteza, rola w przekaźnictwie hormonalnym

   

  Fosfoinozytydy są fosfolipidami błonowymi. Mają jako podstawnik alkohol. Jeśli jest on uwięziony w strukturze fosfolipidów błony mówimy o fosfoinozytydach, a jeśli inozytol jest uwolniony ze struktury fosfolipidu są to inozytole. Okazuje się że jest to pula najbardziej aktywnych metabolicznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptor sprzężony z cyklazą guanylową - struktura, występowanie, funkcje, efekty pobudzenia

   

  Mamy dwa izoenzymy cyklazy guanylowej. Jeden jest sprzężony z błoną, a drugi jest to cytozolowa cyklaza guanylowa.

  Pobudzenie cyklazy guanylowej następuje poprzez receptory sprzężone z różnymi hormonami. Najbardziej znany to ANP – przedsionkowy czynnik natriuretyczny. W efekcie następuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /640

  praca w formacie txt

Do góry