Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Pamięć

  (-. memory); właściwość psychiczna, która warunkuje rozwój gatunkowy i jednostkowy człowieka przez gromadzenie doświadczeń. Dzięki p. nabywamy informacje i wiedzę o śwdecie, przyswajamy umiejętności i sprawności zawodowe, rozwijamy własną aktywność poznawczą i działalność praktyczną. P...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęknięcie krocza

  (ruptura perinei, rupture or perineum); częste obrażenie powstające podczas —> porodu. Występują trzy stopnie p.k.: F -'pęknięta skóra k. oraz błona śluzowa tylnej ściany —» pochwy'; 11° - pęknięta skóra k., błona śluzowa pochwy' i mięśnie k., nie jest uszkodzony zewnętrzny zwieracz odbytu; IIP -...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowy Zakład Higieny, PZH

  (-, National Institute of Hygiene); instytucja utworzona w 1923 r. na bazie uprzednio powstałego (1919 r.) Zakładu Epidemiologii w Warszawie; był głównym ośrodkiem naukowym mikrobiologii i higieny do 1944 r. Po odbudowie z ruin popowstaniowych PZH stal się państwowym instytutem naukowo-badawczym. Z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Owrzodzenia podudzi

  era cruris, leg ulcers); owrzodzenia powstają na skutek zaburzeń dotyczących naczyń żyinych (—> żylaki) lub, znacznie częściej, jako powikłanie, niekiedy odległego w czasie wielokrotnego —> zapalenia żył zakrzepowego. Inną przyczyną o.p. są zmiany w naczyniach tętniczych, np. —> miażdżyca tętnic...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pielęgniarka

  (-, nurse); tytuł zawodowy osoby, która ukończyła obowiązujący program kształcenia i uzyskała prawo wykonywania zawodu p. na terenie kraju, w którym chce praktykować; wykonywanie zawodu jest to podejmowanie roli zawodowej, która wyznacza jej pozycje i miejsce w systemie ochrony zdrowia i w społeczeństwie;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /2 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parapodium

  (-, parapodium); orteza stabilizująca, która może być zastosowana w przypadkach rozległych porażeń wiotkich mięśni kończyn dolnych i tułowia. Umożliwia przyjęcie pozycji siedzącej, stojącej i poruszanie się do przodu ruchem posuwisto-obrotowym (przez wykonywanie ruchów' skrętnych całego ciała)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Owsica

  (■oocyurosis, oxyuriasis); najczęstsza roba-czyca. Jest spowodowana inwazją owsika ludzkiego (Oxyuris uennicidaris), który występuje włącznie u człowieka. Jaja przenoszą się łatwo drogą pokarmową lub wziewną, za pośrednictwem brudnych rąk, skażonego pożywienia lub kurzu. Autoinwazja powoduje, że...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasożyt

  (parasitus, parasite); mikroorganizm lub organizm, który wykorzystuje jedno-'' stronnie inny organizm lub mikroorganizm jako środowisko życia, rozmnażania się i zdobywania potrzebnych związków energetycznych (pożywienia); p. bezwzględny (-, obligatory p.); p. bezwarunkowy; tkankowiec albo drobnoustrój...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napad padaczkowy

  (—, epilepsy, nursing care); w stanach padaczkowych obecność pielęgniarki przy łóżku chorego niezbędna jest przez cały czas. Ze względu na duże zagrożenie życia wymaga on ścisłej obserwacji i pielęgnacji, tak jak ciężko chory. Chorego zabezpiecza się przed wypadnięciem z łóżka drabinką...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perforacja przełyku

  (perforatio oesophagi, esophageal perforation); przedziurawienie ściany przełyku z przedostaniem się jego. zawartości i powietrza do śródpiersia. Przyczyny: —» wziernikowanie (przebicie w górnym odcinku przełyku), zwłaszcza u starszych osób przy braku doświadczenia u wykonującego badanie i złym ułożeniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 274

  praca w formacie txt

Do góry