Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Neurohormony podwzgórza – istota neurosekrecji

   

  Narząd ten ma dwa oblicza. Z jednej strony pełni funkcję narządu neuroendokrynnego (synteza i wydzielanie wazopresyny i oksytocyny), z drugiej strony funkcjonuje jako narząd uwikłany w funkcje osi podwzgórze-przysadka-narządy docelowe obwodowe produkując hormony hipofizotropowe (oddziałujące na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wazopresyna - struktura, regulacja wydzielania, efekty działania

   

  Jest to inaczej hormon antydiuretyczny, przeciwdziałający nadmiernemu wydzielaniu moczu i oszczędzający wodę. Hormon ma budowę peptydową (nonapeptyd). Produkowany jest w jądrze nadwzrokowym. Dostaje się wraz z neurofizyną do tylnego płata przysadki skąd jest uwalniany do krwioobiegu na obwód...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /2 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Swoiste białka transportujące hormony - charakterystyka

   

  Białka, które wiążą hormony można podzielić na:  

  1. nieswoiste – największą rolę odgrywają tu albuminy oraz prealbuminy. Prealbuminy jest to frakcja występująca w bardzo niewielkiej ilości w warunkach prawidłowych lub negatywne białko ostrej fazy. Natomiast albuminy wiążą hormony...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANF – przedsionkowy czynnik natriuretyczny

   

  Syntetyzowany jest przez komórki mioendokrynowe serca ściany prawego przedsionka. Przy wytwarzaniu ANF biorą udział metaloproteazy, które wycinają z 158-aa odcinka prepropeptydu, 126-aa peptyd zwany γ-ANF. Z tego ostatniego odcinany jest 28-aminokwasowy peptyd zwany α-ANF.

  Dimer α-ANF nazywa się β-ANF...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDRF - struktura, biosynteza, funkcje w układzie sercowo - naczyniowym, immunologicznym i ośrodkowym układzie nerwowym

   

  W warunkach fizjologicznych, śródbłonek pełni funkcję wazodilatacyjną (rozszerzanie naczynia).

  W 1890 roku wykryto substancję EDRF, czynnik śródbłonkowy wywołujący rozkurcz. Istotny w rozkurczu jest nieuszkodzony śródbłonek. Musi on też wydzielać substancję, która penetruje do mięśni gładkich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy oddziaływania lekarskiego na układ RA

   

  Od dawna poszukiwano substancji które mogłyby powstawanie AT-II zatrzymać. Punktów uchwytu jest kilka:

  salaryzyna -> inhibitor reniny (nie zrobił furory)

  inhibitory ACE -> wzrasta ilość substancji korzystnie działającej (bradykininy)

  sartany – blokery receptora AT1 (losartan, kandelsartan...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Receptory angiotensyny II - podział, lokalizacja, efekty pobudzenia

   

  Występowanie receptorów dla AT-II:

  dorośli – tylko AT1, ich pobudzenie wywołuje skurcz naczyń krwionośnych (wazopresja)

  płód – AT1 (skurcz), oraz AT2 (rozkurcz).

  uszkodzone naczynia krwionośne - AT1 oraz AT2 – proces odróżnicowania płodowego – komórki miocytów zaczynają upodabniać...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /2 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układy renina - angiotensyna - krążący i lokalne - składniki, mechanizmy aktywacji, znaczenie w fizjologii i patologii człowieka

   

  RAS - jest to układ renina-angiotensyna. Wyróżniamy:

  układ krążący (endokrynny, regulowany przez aparat przykłębuszkowy nerki, regulacja RR), oraz

  układ lokalny (działanie parakrynne, udział w proliferacji komórek, przebudowie narządów i w powstawaniu patologii).

  Czym układ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /5 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy transportu dokomórkowego argininy

   

  Transportery aminokwasów kationowych – CAT 1-4, odpowiadają za transport dokomórkowy argininy. Jeśli dochodzi do dysfunkcji komórki śródbłonka, te transportery ulegają częściowemu uśpieniu i nie chcą transportować argininy do wnętrza komórki.

  Suplementowanie diety argininą może się przyczynić do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADMA - powstawanie, funkcja

   

  ADMA jest to asymetryczna dimetyloarginina. Powstaje ona z białek, które wcześniej uległy metylacji. Jak te białka się rozpadają to powstaje ADMA. W warunkach fizjologicznych ADMA pod wpływem enzymu śródbłonkowego, który nazywa się DDAH ulega degradacji do cytruliny i metyloaminy. Część ADMA zostaje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Apollo Dodano /28.02.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt

Do góry