Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Potas

  (kalium); symbol chemiczny K; ważny makroelement ustroju, najważniejszy kation (jon dodatni) płynu śródkomórkowe-go. Średnia zawartość w organizmie wynosi 54 mmoł/kg mc., łącznie ok. 150 g. 90% znajduje się w komórkach, 10% w płynie pozakomórkowym. Zapotrzebowanie dobowe wynosi ok. 2 g, podaż w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepuklina

  (kernia); przemieszczenie poza fizjologiczne granice jam ciała wyściełających je błon surowiczych wraz z trzewiami. Składniki p.: wrota, worek p., zawartość worka. Wrota najczęściej powstają w miejscach zmniejszonej oporności, tj. w naturalnych otworach i kanałach powłok ciała. Wyróżnia się p.: 1)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prosak

  (milium); drobna torbiel powstająca w następstwie nadmiernego rogowacenia ujścia mieszka włosowego (włosy mesz-kowe), co powoduje zastój wydzieliny łojowej. Prosaki są małymi białożółtymi guzkami. Lokalizują się przede wszystkim na twarzy, głównie w okolicy powiek i czoła. Prosaki mogą tworzyć się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potówka

  (:mdiana, sudamina]; występuje zwykle latem wskutek przegrzewania niemowląt; u dorosłych - w przebiegu chorób gorączkowych lub przy wykonywaniu pewnych zawodów. P. powstaje wskutek wzmożonego pocenia, przy równoczesnym utrudnieniu parowania potu. Objawy i postaci p.: 1] p. zwykła to nagły wysiew pęcherzyków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepuklina pochwowa

  (hernia vaginalis, vaginał hernia); u 20% jest następstwem porodu, jest to wystawanie (obniżenie) pochwy i macicy poza ich prawidłowe granice w wyniku: niewydolności dna miednicy, tzw. aparatu zamykającego dno miednicy stanowiącego wrota przepukliny (uszkodzenie albo nadmierne rozciągnięcie przy porodzie)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położna

  [obstetrix, midwife); akuszerka - osoba, która po formalnym włączeniu do programu kształcenia z zakresu położnictwa, aprobowanym przez władze danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ukończyła dany cykl nauki zawodu położnej, otrzymała odpowiednie kwalifikacje, uprawniające do zarejestrowania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porażenie

  [plegia, paralysis); bezwład, paraliż; całkowity brak siły mięśniowej, co uniemożliwia wykonanie ruchu czynnego w zakresie chorej kończyny. Wyróżniono p. ośrodkowe (spastyczne) i p. obwodowe (wiotkie). P. spastyczne (paralysis spasti-ca) przebiega ze zwiększeniem napięcia mięśniowego (spastyczność);...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje porodu

  (-, dełivery, kinds); 1) p. bez interwencji położniczej: a) p. naturalny; b) ambulatoryjny lub ekologiczny; 2) p. z interwencją położniczą: a) fizjologiczny lub prawidłowy; b) kierowany lub farmakologiczny; c) zabiegowy; d) p. operacyjny. P. naturalny drogami i siłami natury odbywa się w dowolnej pozycji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Twarzyczkowe ułożenie płodu

  ([habitus facialis, facial presentation); największy z możliwych w porodzie stopień odgięcia główki. Badanie wewnętrzne: badalne są bródka, usta, nos i luki brwiowe, punkt prowadzący: bródka, płaszczyzna miarodajna: gnykowo-ciemieniowa 34 cm. Jeżeli przy zwrocie główki na dnie miednicy bródka skieruje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posiew

  (-, inoculation); w mikrobiologii: czynność polegająca na wprowadzeniu badanego materiału do lub na pożywkę dobraną dla określonej grupy drobnoustrojów. Czasem określenie używane w sensie —■> pasaż. Odróżnia się: p. krwi „na bakterie” (-, blood culture); czynność polegająca na jałowym pobraniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /878

  praca w formacie txt

Do góry