Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Jelito cienkie

  Jelito cienkie stanowi najdłuższą część przewodu pokarmowego ciągnącą się od żołądka do jelita grubego. Składa się z dwunastnicy, jelita czczego i jelita krętego. Dwa ostatnie odcinki nazywa się jelitem cienkim krezkowym, ponieważ jest zawieszone na krezce, co pozwala na dużą ruchomość pętli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krezka

  Krezką nazywa się dwie złączone blaszki otrzewnej, pomiędzy którymi przebiegają naczy­nia i nerwy zaopatrujące dany narząd. Blaszki te są przedłużeniem otrzewnej otaczającej dany narząd

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jelito grube

  Jelito grube rozciąga się na długość około 1.5 m od ujścia jelita cienkiego do odbytu. Dzieli się na jelito ślepe (wraz z wyrostkiem robaczkowym), okrężnicę i odbytnicę. Jelito ślepe zwane kątnicą jest „ślepym" uwypukleniem jelita położonym poniżej ujścia jelita cienkiego. Jego długość i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /1 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jama brzuszna

  Jama brzuszna stanowi największą jamę ustroju, która od góry jest ograniczona przeponą, od przodu i boków przez mięśnie przedniej ściany jamy brzusznej, od tyłu przez kręgosłup; w dole bez wyraźnej granicy przechodzi w jamę miednicy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hemoroidy

  Nazywa się tak prawidłowe struktury anatomiczne. Hemoroidy to skupiska tkanki naczyniowej, dające uwypuklenia śluzówki w okolicy kanału odbytu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewód pokarmowy

  Przewód pokarmowy składa się / jamy ustnej, gardła, przełyku, żołądka, jelita cienkiego i jelita grubego. Jego długość wynosi około 5-8 m. Ściana przewodu pokarmowego ma 3 warstwy (wymieniając od środka): błonę śluzową z tkan­ką podśluzową, błonę mięśniową i błonę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepuklina rozworu przełykowego

  Stan, w którym następuje przemieszczenie części brzusznej przełyku lub części żołądka albo obu razem przez rozwór przełykowy przepony do jamy klatki piersiowej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzustka

  Trzustka jest narządem gruczołowym o zrazikowej budowie. Jej długość wynosi 12-20 cm. średnia wysokość 4-5 cm, a grubość 2-3 cm. Wyróżnia się następujące części trzustki: głowę, trzon i ogon. Czynnościowo narząd ten można podzielić na: część zcwnątrzwydzielniczą (stanowiącą około 97%...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gastroenterologia

  Gastroenterologia (z greckiego gastrós - żołądek, énteron = jelito) zajmuje się badaniem przyczyn chorób układu trawiennego, ich rozpoznaniem i leczeniem.

  Układ trawienny zbudowany jest z przewodu pokarmowego, gruczołów położonych na zew­nątrz ściany przewodu pokarmowego (ślinianek, trzustki, wątroby)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Limfoscyntygrafia kończyn dolnych

  Badanie wykonuje się po podskórnym podaniu radioznacznika (monokoloidu znakowanego technetem-99m). Iniekcji dokonuje się w grzbiet stopy. Po iniekcji pacjent udaje się na dwugo­dzinny spacer celem umożliwienia właściwego spływu znacznika, po czym rejestruje się (po 1 i 2 godzinach) zdjęcia w projekcji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /395

  praca w formacie txt

Do góry