Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  OCENA ZDOLNOŚCI ZAGĘSZCZANIA MOCZU - opis badania

  Badanie zdolności zagęszczania moczu polega na całkowitym powstrzymywaniu się od przyj­mowania płynów. Jednocześnie, każdą porcję oddanego moczu ocenia się pod kątem jego ::ężaru właściwego (gęstości względnej). W laboratoriach, które dysponują odpowiednią aparaturą, bada się także tzw...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /1 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UROFLOWMETRIA - opis badania

  Badanie rozpoczyna się od pomiaru przepływu moczu. W tym celu pacjentowi poleca się oddać mocz do kalibrowanego naczynia, badający mierzy jednocześnie czas trwania mikcji. Następnie pacjentowi poleca się przyjąć pozycję na wznak z lekko rozchylonymi nogami (zwykle na fotelu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /3 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białkomocz

  Białkomocz jest to zjawisko, w którym dochodzi do pojawienia siębiałka w moczu. Najczęściej oznacza to, że doszło do rozwoju jednej z postaci kłębuszkowego zapalenia nerek. Niekiedy białkomocz może wystąpić przejściowo w takich stanach jak: gorączka, wysiłek fizyczny

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE KLIRENSOWE

  Określanie wielkości filtracji kłębkowej oparte jest na badaniu tzw. współczynnika oczyszczania organizmu z substancji, która ulega przefiltrowaniu w kłębkach nerkowych, natomiast nie podlega wchłanianiu zwrotnemu w cewkach nerkowych. Do takich związków, które muszą być w tym celu wprowadzane sztucznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /2 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOPSJA NERKI

  Biopsja nerki jest badaniem pozwalającym na mikroskopową ocenę miąższu nerki. Obraz ten uzyskuje się poprzez pobranie wycinka nerki, sporządzenie z niego preparatów mikroskopo­wych, a następnie poddanie ich procesom barwienia umożliwiającym pod mikroskopem świetl­nym uwidocznienie poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /3 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krwiomocz

  Krwiomocz jest to zjawisko, w którym dochodzi do pojawienia się krwinek czerwonych w moczu. Jeżeli można je wykryć dopiero badaniem mikroskopowym, określa się to krwinkomoczem, jeśli natomiast obecność krwi w moczu stwierdzić można gołym okiem, to nazywa się to krwiomoczem. Należy pamiętać, że...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewlekła niewydolność nerek

  Przewlekła niewydolność nerek to zespół chorobowy stanowiący zejściową fazę większości przewlekłych chorób nerek, które doprowadzają do systematycznego niszczenia nefronów. W przypadku zniszczenia ponad 80% czynnych nefronów powstaje skrajna postać przewlekłej niewydolności nerek -...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nefrologia

  Nefrologia (z greckiego nephrós = nerka) zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zachowaw­czym schorzeń układu moczowego

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kłębuszkowe zapalenie nerek

  Kłębuszkowe zapalenie nerek to schorzenie o podłożu immunologicznym, które może prowa­dzić do rozwoju ostrej (rzadko) lub przewlekłej (częściej) niewydolności nerek. Może ono mieć postać ostrą lub przewlekłą. Podejrzenie kłębuszkowego zapalenia nerek określa się na podstawie wywiadu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urologia

  Urologia (z greckiego ouron, z łacińskiego urina = mocz) zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń układu moczowego wymagających leczenia zabiegowego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /marfi Dodano /11.12.2012 Znaków /162

  praca w formacie txt

Do góry