Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Projekcja w badaniu radiologicznym

  Projekcja jest terminem używanym często w radiologii, który definiuje sposób rzutowania promieni (przechodzących przez badany obiekt) na powierzchnię detektora promieniowania. Zatem, projekcja określa ułożenie względem siebie poszczególnych elementów: źródła promie­niowania, badanego przedmiotu (ciała...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewlekłe zapalenie oskrzeli

  Przewlekłe zapalenie (nieżyt) oskrzeli cechuje się nadmiernym wydzielaniem śluzu w drzewie oskrzelowym, co przejawia się przewlekłym i nawracającym kaszlem oraz odkrztuszaniem. Rozpoznanie można postawić na podstawie obecności kaszlu i odkrztuszania wydzielin;, oskrzelowej w ciągu 3 lub więcej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /11.12.2012 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sarkoidoza

  Sarkoidoza jest przewlekłą wielonarządową chorobą o nieznanej przyczynie, charakteryzującą się występowaniem w zajętych tkankach i układach nacieków zapalnych i specyficznych guzków, tzw. nie serowaciejących ziarniniaków, które mogą wchłonąć się lub ulec zwłóknieniu. Choroba dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /11.12.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozstrzenie oskrzeli

  Rozstrzenie oskrzeli stanowią stałe i nieodwracalne rozszerzenie światła oskrzeli podsegmen-towych lub segmentowych ze współistniejącym zniszczeniem rusztowania chrzęstno-mięśnio-wo-włóknistego. Zależnie od postaci derformacji dzieli się rozstrzenie na: cylindryczne, wrzecionowate oraz workowate. Chorzy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /11.12.2012 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruźlica

  Gruźlica jest przewlekłą chorobą zakaźną, umiejscowiającą się w 90-95% przypadków w płucach. Przyczyną gruźlicy u ludzi są prątki gruźlicy. Do zakażenia dochodzi drogą wziewną do układu oddechowego, znacznie rzadziej przez przewód pokarmowy, a jeszcze rzadziej przez kontakt skóry lub śluzówki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /11.12.2012 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odma opłucnej

  Odma opłucnej jest chorobą polegającą na obecności powietrza w jamie opłucnej z częściowym lub całkowitym zapadnięciem płuca. Podstawowym badaniem dla rozpoznania odmy opłucnej jest badanie radiologiczne klatki piersiowej i punkcja jamy opłucnej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /11.12.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ropniak opłucnej

  Ropniakicm opłucnej określa się obecność zainfekowanego płynu lub ropy w jamie opłucnej. Rozpoznanie ropniaka opłucnej ustala się w oparciu o wywiad lekarski, badanie przedmiotowe (opukiwanie i osłuchiwanie klatki piersiowej) i badanie RTG klatki piersiowej wykazujące cechy płynu w jamie opłucnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /11.12.2012 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozedma płuc

  Rozedma płuc charakteryzuje się powiększeniem ponad normę przestrzeni powietrznych w struktu­rach płuc znajdujących się obwodowo od oskrzelików i przebiega z destrukcją ścianki tych struktur. Pękanie i zanikanie ścian oskrzelików prowadzi do powstania dużych przestrzeni powietrznych w środkowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /11.12.2012 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewydolność oddechowa

  Niewydolność oddechową określa się jako niedostateczne wysycenie tlenem krwi tętniczej lub obniżone wydalanie dwutlenku węgla. Niewydolność oddechowa rozpoznawana jest w oparciu o badanie przedmiotowe (zwiększenie liczby oddechów) i badanie gazometryczne krwi tętniczej oraz inne badania, zależnie od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /11.12.2012 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedodma płuc

  Niedodma płuc jest zapadnięciem się pęcherzyków płucnych i oznacza niepełne rozprężenie płuca lub części jego miąższu (stan zmniejszonego upowietrznienia lub całkowitej bezpowietrzności). Mechanizm niedodmy polega na zamknięciu światła oskrzela (niedodma obturacyjna) lub na ucisku z zewnątrz na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /11.12.2012 Znaków /480

  praca w formacie txt

Do góry