Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rak płuc

  (icarcinoma pulmonis, lung cancer); pod względem częstości występowania 1. u mężczyzn, a 3. u kobiet nowotwór złośliwy, o rosnącej zapadalności. Najczęściej wykrywany u osób starszych. Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest palenie tytoniu. 90% raków rozwija się z nabłonka oskrzeli. Objawy: kaszel lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rak przełyku

  Ccarcinorna oesophagi, esophageal cancer); poniżej 2% wszystkich nowotworów złośliwych, 4-krotnie częściej występuje u mężczyzn. Najczęściej wykrywany u łudzi starszych. Czynniki ryzyka: palenie tytoniu, alkoholizm, przewlekłe zapalenie błony śluzowej przełyku, przełyk Barret-ta. W ponad 90% —►...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rak skóry

  (carcinorna cutis, skin-cancer); jeden z najczęstszych nowotworów u ludzi zwłaszcza starszych, stanowi V3 wszystkich wykrywanych nowotworów złośliwych. Występuje najczęściej na odsłoniętych częściach ciała. Czynniki ryzyka: promieniowanie ultrafioletowe. Stan przedrakowy: skóra pergaminowata...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rana

  {yulmis, wound); przerwanie ciągłości tkanek pod wpływem urazu. Składniki: brzegi, ściany i dno. Rodzaje: 1) otarcie naskórka; 2) r. powierzchowna; 3} r. głęboka; jej szczególnym rodzajem jest r. powikłana, drążąca do jam ciała i(lub) narządów wewnętrznych lub uszkadzająca pnie nerwowe i naczynia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoterapia

  psychotherapy); lecznicze oddziaływanie —► psychoterapeuty na pacjenta. Oddziaływanie ma charakter psychologiczny, ponieważ drogą perswazji i sugestii wpływa na stan psychiczny pacjenta i jego zachowanie, a dla osiągnięcia efektu psychoterapeutycznego stosuje się środki psychologiczne, takie jak: słowo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeszczepianie nerki

  (iransplantatio renis, renal transplanta-tion); transplantacja nerki; jedna z metod leczenia nerkozastępczego. Wskazaniem do p.n. jest schyłkowa niewydolność nerek, gdy wielkość GFR <15 ml/min na 1,73 m2 pow. ciała. Przeciwwskazaniami bezwzględnymi są: choroby układu ser-cowo-naczyniowego, aktywne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /3 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeszczepianie serca

  (transplantatio cordis, cardiac transplanta-tion); metoda leczenia chorych z ciężkim, nieodwracalnym uszkodzeniem mięśnia sercowego, u których żadna z tradycyjnych metod leczenia zachowawczego i chirurgicznego nie może dać poprawy. Pierwsze pomyślne p.s. zostało dokonane w 1 967 r. przez Christiana...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /2 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeszczepianie szpiku

  (transplantatio medullae ossium, bone narrow transplantation); transplantacja s.; kompleksowe postępowanie lecznicze stosowane przede wszystkim u chorych na: —> niedokrwistość aplastyczną, —► białaczki, —> chłoniaki i wrodzone defekty enzymatyczne i immunologiczne. P.s. polega na przetoczeniu szpiku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeszczepianie wątroby

  (transplantatio hepatis, liver transplantation); metoda leczenia ciężkich, nieodwracalnych chorób wątroby, których leczenie zachowawcze nie może dać poprawy. Do p.w. kwalifikuje się chorych, którym przeszczep może zapewnić długoterminowe przeżycie. P.w. polega na wszczepieniu biorcy wątroby pochodzącej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetoka

  (fistula, stornia, stomy); stornia; kanał między narządami, między narządem a powierzchnią skóry (lub błony śluzowej) albo między naczyniami. P. może być wrodzona (np. p. tętniczo-żyłna) lub nabyta. P. nabyta może być wytwarzana sztucznie (operacyjnie, np. p. między jelitem krętym i okrężnicą)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /865

  praca w formacie txt

Do góry