Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Badanie potencjałów wzrokowych

  Do rejestracji potencjałów wywołanych używane są elektrody powierzchniowe, które umiesz­czone są w określonych miejscach skóry na głowie. Przed przyklejeniem elektrody skórę należy odtłuścić, a dla zmniejszenia oporności przetrzeć pastą oczyszczającą. Badanie poszczególnych potencjałów odbywa się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komórka nerwowa (neuron)

  Komórka nerwowa - neuron - jest najważniej­szym elementem składowym układu nerwo­wego. W obrębie komórki nerwowej wyróżnia się ciało komórki i dwa rodzaje wypustek: wypustkę długą (akson) i liczne wypustki krót­kie (dendryty) . Aksony przenoszą informacje z ciała komórki do innych komórek nerwowych lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udar mózgu

  Udar mózgu jest to nagłe zaburzenie krążenia mózgowego doprowadzające do wystąpienia ostrych objawów neurologicznych (np. niedowładu, zaburzeń mowy). Jeśli objawy neurologiczne są następstwem niedokrwienia mózgu, mówimy o udarze niedo­krwiennym. Udary krwotoczne są następstwem pęknięcia tętniaka lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obwodowy układ nerwowy

  Obwodowy układ nerwowy tworzą korzenie rdzeniowe i nerwy obwodowe. Układ ten za­bezpiecza odbiór doznań czuciowych oraz przewodzi pobudzenia z ośrodków nerwo­wych (rdzeń, mózg) do narządów wykonaw­czych (mięśni, gruczołów dokrewnych). Nerwy obwodowe zbudowane są z włókien nerwowych ruchowych, czuciowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stwardnienie rozsiane (SM)

  Stwardnienie rozsiane jest schorzeniem ośrodkowego układu nerwowego, które doprowadza do uszkodzenia istoty białej mózgu lub/i rdzenia kręgowego. Ogniska uszkodzenia istoty białej mają charakter ognisk mnogich (rozsianych), a objawy kliniczne cechują się okresami poprawy (remisje) lub nawrotów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ośrodkowy układ nerwowy

  Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) obejmuje mózgowie (mózg. pień mózgu i móżdżek) oraz rdzeń kręgowy. OUN poddaje rejestracji i analizie pobudzania dopływające z układu obwodo­wego i zapewnia prawidłową reakcję organizmu na te bodźce. Największą część mózgu stanowią półkule mózgu, które dzieli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /4 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIOGRAFIA MÓZGOWA

  W zależności od lokalizacji domniemanego ogniska chorobowego można wykonać badanie określonej tętnicy mózgu (np. szyjnej, kręgowej) lub wszystkich naczyń mózgowych (panan-giografia mózgowa). Badanie angiograficzne wykonuje się przy podejrzeniu obecności tętniaka lub malformacji naczyniowej. Czasami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ autonomiczny (wegetatywny)

  Układ autonomiczny (wegetatywny) kieruje czynnościami narządów wewnętrznych a zwłasz­cza funkcją układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, pokarmowego i przemiany materii. Układ wegetatywny jest czynnościowo ściśle połączony z układem hormonalnym. Ośrodki sterujące tego układu znajdują się w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO

  Badanie polega na pobraniu płynu mózgowo-rdzeniowego przez wkłucie igły punkcyjnej do kanału kręgowego (przestrzeni podpajęczynówkowej). Pobrany płyn mózgowo-rdzeniowy poddawany jest ocenie pod względem właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. Zmiany w składzie płynu mózgowo-rdzeniowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TK UKŁADU ODDECHOWEGO

  Tomografia komputerowa jest metodą oceny płuc i śródpiersia, pozwalającą dokładnie ocenie anatomię klatki piersiowej i ewentualną patologię. Obecnie badanie to wykonywane jest wtedy, kiedy na rentgenowskich zdjęciach przeglądowych klatki piersiowej zostanie wykryta podej­rzana lub niejasna zmiana...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt

Do góry