Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Elektromiografia

  Określa uszkodzenie samego mięśnia w zakończeniach nerw owo-mięśniowych. emg pozwala aa obiektywne stwierdzenie porażenia, stopnia ewentualnego niedowładu, ustalenie charakteru uszkodzenia, ocenę współpracy obuocznej przy ruchach dowolnych i odruchowych.

  Po uprzednim znieczuleniu wkłuwa się w badany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE CIŚNIENIA OCZNEGO

  Prawidłowe ciśnienie gałki ocznej (z greckiego tónus = napięcie) zależy od równowagi pomiędzy wytwarzaniem a odpływem cieczy wodnistej oka. Ciśnienia wewnątrzgałkowego nie .'/na zbadać bezpośrednio, np. manometrem. Dlatego o ciśnieniu panując) m w gałce ocznej wnioskuje się pośrednio-...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mierzenie ciśnienia ocznego tonometrein impresyjnym

  Oezy znieczula się kroplami (lignokainą. panlokainą, novesiną). Początkowo pacjent może odczuwać lekkie pieczenie oczu. ale potem /ostaną one znieczulone na około 10 min. Pacjer badany jest w pozycji leżącej. Nie powinno być żadnego ucisku na szyję (np. przez zbyt ciasny kołnierzyk), gdyż ucisk na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mierzenie ciśnienia ocznego tonometrem aplanacyjnym

  Pacjent badany jest w pozycji siedzącej, po uprzednim znieczuleniu oka jak przy tonometrii impresyjnej, ale z dodatkiem barwnika - fluoresceiny. Pacjent siada przy lampie szczelinowej, w którą wmontowany jest tonometr. Następnie opiera głowę i czoło o podpórki, patrząc na wprost na specjalny wskaźnik. Oczy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLUOROANGIOGRAFIA

  Jest to kontrastowe badanie naczyń krwionośnych głównie dna oka, po wcześniejszym dożyl­nym podaniu barwnika - fluoresceiny. Wykonuje się seryjnie zdjęcia dna oka aparatem zaopa­trzonym w odpowiednie filtry, umożliwiające oglądanie fluoryzującego barwnika w naczyniach krw ionośin eh. CZEMU SŁUŻY...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLUOROANGIOGRAFIA - opis badania

  Pacjent siada przed retinofotem (aparatem do robienia zdjęć dna oka), opierając na podpórkach brodę i czoło. Głowa przez cały czas badania powinna być unieruchomiona, a pacjent powinien patrzeć na punkt wskazany przez lekarza. Badanemu podaje się do żyły łokciowej środek cieniujący (10 ml 5%...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /3 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaskra

  Jaskra jest to choroba spowodowana przeważnie utrudnieniami odpływu cieczy wodnej i zwykle powodująca wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego (śródocznego). Jakra może doprowadzić do zaniku tarczy nerwu wzrokowego, czasem pomimo prawidłowego ciśnienia ocznego. Rozpoznanie i przebieg choroby ocenia w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wada refrakcji

  Jest to wada wzroku nie pozwalająca promieniom świetlnym na skupianie się w pojedynczym ognisku na siatkówce. Do wad wzroku zalicza się krótkowzroczność, dalekowzroczność z ich odmianą astygmatyzmem. Wady refrakcji ocenia się wykonując Skiaskopie lub autorefraktometrię...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaćma (katarakta)

  Jest to zmętnienie soczewki. Zaćmę ocenia się w oparciu o badanie przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej, „prześwietlanie" oka wziernikiem (oftalmoskopem) i badanie ostrości wzroku

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miarowość (emmetropia)

  Prawidłowe załamywanie światła w oku nazywa się miarowością. Promienie równoległe wpadają do oka i po załamaniu przez układ optyczny ogniskują się na siatkówce . Tylko w takim przypadku obraz będzie ostro i wyraźnie widziany przez człowieka.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gejsza Dodano /12.12.2012 Znaków /271

  praca w formacie txt

Do góry