Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Badania audiometryczne - ocena jakościowa i ilościowa słuchu

  W najprostszym badaniu subiektywnym ocenia się słuch mową potoczną, szeptem i stroikami wykorzystując trzy próby: na przewodnictwo kostne obuuszne - próba Webera, kostne jednou-szne - próba Schwabacha, i na przewodnictwo powietrzne - próba Rinne'a. W pracowni audiologicznej badanie subiektywne słuchu to:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE ZEZA

  Prawidłowo, równolegle ustawione oczy wykonują ściśle skojarzone ruchy we wszystkich kierunkach. W tym przypadku mamy do czynienia z równowagą mięśni gałek ocznych i prawidło­wym funkcjonowaniem aparatu mięśniowo-nerwowego, którym kierują bodźce zmysłowo-czu-ciowe oraz mechanizm obuocznego widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /3 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Refraktometria

  Refraktometria polega na obserwacji figur testowych rzutowanych przez dwa źródła świetlne, które po odbiciu się od siatkówki i przejściu przez układ optyczny oka dają ostry obraz widziam w przyrządzie zwanym refraktometrem.

  Refraktometr spełnia zadanie oftalmometru i skiaskopu. Przygotowanie do badania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otorhinolaryngologia

  Otorhinolaryngologia zajmuje się fizjologią, rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha (z greckiegooros, oto.s - ucho) nosa (z greckiego rhinos - nos), gardła (z greckiego pharyngos - gardło i krtani ( z greckiego laryngos - krtań) (ryc. 8-1). Potoczna nazwa tej dziedziny medycyny to otolaryngologia lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oftalmometria

  Oftalmometria określa krzywiznę powierzchni załamujących (tu rogówki) oka na podstawie wielkości i ustawienia obrazów odbitych od tych powierzchni jak od zwierciadła wypukłego.

  W przypadku astygmatyzmu, spowodowanego przeważnie przez rogówkę, trzeba określić jej krzywiznę oftalmometrem. Aparat składa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa ucha

  Przyjęto następujący podział w budowie ucha (ryc. 8-2): ucho zewnętrzne, ucho środkowe, ucho v. e\\ nęirzne. ■ Ucho zewnętrzne to małżowina uszna i przewód słuchowy kończący się błoną bębenkową, która oddziela ucho zewnętrzne od ucha środkowego. ■ Ucho środkowe - podobnie jak ucho...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skiaskopia

  Skiaskopia (z greckiego skia = cień) polega na obserwacji cienia poruszającego się w obrębie źrenicy przy oświetleniu oka. Kierunek ruchu cienia w źrenicy zależy od refrakcji oka.

  Badanie przeprowadza siew ciemni przy użyciu skiaskopu (ryc. 7-12). Jest to przyrząd w kształcie walca o długości około...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności ucha

  Ucho jest narządem słuchu i równowagi. Ucho ludzkie zdolne jest odbierać dźwięki o częstot­liwości od 16 do 22000 I Iz (drgań na sekundę i, o natężeniu od 0 do 120 dB (decybeli). W uchu zewnętrznym i środkowym odbywa się przewodzenie dźwięku, a w uchu wewnętrznym odbiór dźwięku. Dalsza emisja...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie naprzemiennego zakrywania oczu (cover-test)

  Polega na zasłonięciu ręką lekarza, zasłonką lub ciemnym szkłem jednego oka, podczas gdy drugie oko patrzy na wprost na wskazany punkt (ryc. 7-13). W przypadku gdy zasłonięte oko jest zezujące, po jego odsłonięciu nie następuje zmiana w postaci ruchu oczu, gdyż „silniejsze" oko prowadzące nadal...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie ucha

  Badanie fizykalne ucha wymaga użycia wziernika usznego, który wprowadza się do przewodu słuchowego. W badaniu tym ocenia się przewód słuchowy zewnętrzny (ryc. 8-2) i pośrednie ucho środkowe przez ocenę błony bębenkowej. Badanie to nazywa się wziernikowaniem ucha lub otoskopią. Można wykonać je także...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 560

  praca w formacie txt

Do góry