Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE W OTOLARYNGOLOGII

  W skład badania ultrasonograficznego w otolaryngologii wchodzą: ■ Ultrasonografia zatok przynosowych, ■ Ultrasonografia części nosowej i ustnej gardła, ■ Ultrasonografia krtani i węzłów chłonnych szyi, ■ Ultrasonografia ślinianek. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie określa rozległość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności nosa

  Nos spełnia cztery zasadnicze czynności: od­dechową, obronną, węchową i jest rezonato­rem głosu łącznie z zatokami przynosowymi. Powietrze przechodzące przez nos ulega oczy-szczeniu. ogrzaniu i nawilżeniu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie krtani

  Badanie krtani wykonuje się przy użyciu lu­sterka krtaniowego, w którym ogląda się odbi­ty obraz krtani (ryc. 8-4 i 8-5) i jest to izw. laryngoskopia pośrednia. Lusterko ustawione jest na wysokości podniebienia miękkiego pod kątem około 30 stopni w stosunku do linii poziomej. Krtań bada się podczas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie nosa

  Badanie fizykalne nosa wykonuje się przy użyciu wziernika nosowego i jest to tzw. rinoskopia przednia. Ramiona wziernika zakłada się do przedsionka nosa (część jamy nosa wyścieloną skórą) i ocenia się stan błony śluzowej małżowin nosowych (głównie dolnych) i przegrodę nosa, oraz ewentualnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa gardła

  Gardło jest przestrzenią ciągnącą się od góry od podstawy czaszki, na dole dochodzi do krtani i przechodzi dalej w przełyk. Gardło dzieli się na: ■ gardło górne tj. część nosową gardła, która znajduje się z tyłu jamy nosowej od trzonu kości klinowej do poziomu podniebienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania BERA

  Badanie potencjałów wywołanych znajduje zastosowanie w badaniach chorób układu nerwo­wego i badania chorób oczu. Informacje na lemat tych badań znajdują się w Rozdziale 6 oraz w Rozdziale 7. Poniżej przedstawione są wyłącznie zastosowania badania potencjałów wywo­łanych w otolaryngologii. TEORETYCZNE...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie dna oka i ciała szklistego

  Badanie tylnego odcinka oka odbywa się za pomocą wziernika ocznego (oftalmoskopu). Oftalmoskop składa się z szeregu soczewek, pozwalających skorygować ewentualną wadę wzroku badanego i badającego, źródła światła z układem optycznym oraz źródła zasilania. Aby obejrzeć dno oka, badający wpuszcza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie słuchu (badanie audiologiczne)

  Badanie słuchu może być badaniem subiektywnym lub obiektywnym. Badanie subiektywne polega na potwierdzeniu przez pacjenta słyszenia poszczególnych dźwięków podawanych przez badającego. Badanie obiektywne polega na rejestracji potencjałów elektrycznych w układzie nerwowym (pniu i korze mózgu) powstających...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie kąta zeza

  Kąt zeza możemy mierzyć na perymetrze, synoptoforze, krzyżu Madoxa i za pomocą pryzma­tów. Najczęściej w zwykłych gabinetach okulistyczych, nie posiadających urządzeń strabolo-gicznych, badanie kąta zeza wykonuje się na perymetrze Maggiorego. Badany opiera głowę na podpórce tak, aby oko badane było...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie dna oka i ciała szklistego - opis badania

  Przy badaniu oftalmoskopem - w obrazie prostym - lekarz siedzi naprzeciwko chorego i kieruje światło wziernika w źrenicę badanego oka, przysuwając się możliwie jak najbliżej pacjenta na odległość 3-4 cm od rogówki . Lekarz i pacjent powinni zwolnić swoją akomodację poprzez patrzenie w dal. Na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 636

  praca w formacie txt

Do góry