Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ropień trzustki

  (,ąbscessuspancreatis, pancreaticabscess); zbiornik płynu w obrębie trzustki lub jej okolicy zawierający zakażony sok trzustkowy i martwiczy miąższ trzustki otoczonym tkanką łączną. Przyczyny: najczęściej —+ zapalenie trzustki ostre, zaostrzenie —»■ zapalenia trzustki przewlekłego, uraz trzustki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rydlówna Anna

  (1884-1969) jedna z pierwszych polskich pielęgniarek dyplomowanych, zasłużona nauczycielka i dyrektorka Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek. Była córką profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz siostrą poety Lucjana Rydla. Uzyskała staranne wykształcenie domowe z biegłą znajomością...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /2 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ropień okołoodbytniczy

  iabscessus perirectalis, perirectal abscess); ropień powstaje zazwyczaj w wyniku zakażenia wnikającego od strony zatoki odbytniczej do przestrzeni okołoodbyt-niczej. Rzadziej jest skutkiem zakażenia skóry, hemoroidów lub urazu. R.o. dzielą się na ropnie okołoodbytówe, kulszowo--odbytnicze, pozaodbytnicze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rybia łuska

  (■ichthyosis); choroba z grupy —> genoder-matoz polegającą na uogólnionym nadmiernym rogowaceniu naskórka z tworzeniem się —*• łusek przypominających łuski lyby, stąd nazwa. W zależności od wielkości i grubości łusek wyróżnia się r.ł.: 1) zwykłą, łuski otrębiaste; 2) lśniącą, łuski w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozedma płuc

  lempnysema pulmonum, pułmonary em-physema); wg definicji WHO jest to nadmierne rozdęcie struktur położonych obwodowo od oskrzelika końcowego (pęcherzyki płucne oraz oplatające je naczynia włosowate) wraz z destrukcją ścian tych struktur. R.p. najczęściej dotyczy całych płuc, ale może wstępować na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reanimacja

  (reanimatio, resuscitation); ożywianie; zespół czynności podejmowanych w stanie śmierci klinicznej mających na celu zahamowanie procesu umierania oraz zastąpienie', a następnie przywrócenie funkcji wszystkich tkanek i narządów. R. może być chory w każdym wieku, u którego zatrzymanie oddychania i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rak gruczołu piersiowego

  (icarcinorna mammae, breast cancer); rak sutka, najczęstszy nowotwór złośliwy wśród kobiet (20% zachorowań na nowotwory) o rosnącej zapadalności. Sporadycznie występuje u mężczyzn. Istotny wzrost zachorowań po 50. rż. Nowotwór hormonozałeżny. Czynniki ryzyka: obciążenia rodzinne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renoscyntygrafia

  renal scintigraphy); scyntygrafia układu moczowego, służąca do oceny morfologii i funkcji nerek, a także ukrwienia nerek i stanu dróg moczowych. Wykonuje się po podaniu różnych —»■ radiofarma-ceutyków, o różnym mechanizmie gromadzenia i czasie przebywania w nerkach. Zazwyczaj stosowane są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rak jelita grubego i odbytnicy

  (icarcinoma colonis, recti, colorectal can-cer); drugie miejsce pod względem zachorowalności na nowotwory złośliwe wśród kobiet i mężczyzn. Około 45% r.j.g. umiejscowionych jest w odbytnicy, a 30% — w esicy. Czynniki ryzyka: dieta bogatotłuszczowa, gruczolaki, wrzodzie-jące zapalenie jelita grubego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /2 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Resuscytacja

  (■resuscitatio, resuscitation); postępowanie podejmowane w stanie śmierci klinicznej w celu zastąpienia nieobecnych funkcji 'narządów' warunkujących życie biologiczne, tj. oddychania i krążenia krwi, oraz przywrócenia tych funkcji i czynności, jednak bez powrotu pełnej sprawności mózgu (wyrażanej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /armani Dodano /04.03.2014 Znaków /1 055

  praca w formacie txt

Do góry