Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Układ kostny

  Szkielet, na który składają się wszystkie kości człowieka, stanowi konstrukcję nośną narządów ruchu i jest miejscem przyczepów ścięgien (połączeń mięśniowo-kostnych zbudowa­nych z tkanki łącznej) i więzadeł (połączeń kostno-kostnych zbudowanych z tkanki łącznej). Szkielet pod względem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /4 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności gardła

  Gardło jest częścią drogi oddechowej (nos, gardło, tchawica) i pokarmowej (jama ustna, gardło, i przełyk), spełnia rolę obronną i jest obok krtani narządem mowy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania BERA - opis badania

  Badanie jest wykonywane w wyciszonym pomieszczeniu. Badany leży nieruchomo na plecach. Badający umieszcza na skórze głowy badanego trzy elektrody (skórę przemywa się wcześniej spirytusem, a elektrody przykleja się specjalnym klejem). Na czole badanego zakładana jest elektroda aktywna, na wyrostku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie gardła

  Część krtaniową gardła bada się podczas badania krtani w laryngoskopii pośredniej lub bezpośredniej. Część nosową gardła bada się za pomocą lusterka ustawionego na wysokości podniebienia miękkiego (jest to obraz odbity jak w laryngoskopii pośredniej) lub przy po­mocy endoskopu (uzyskując obraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE AUDIOMETRYCZNE

  Badanie polega na określeniu słyszenia progowego tonów czystych w zakresie częstotliwości od 125 Hz do 10000 Hz. Dokonuje się tego w oparciu o informacje uzyskane od badanego podczas podawania sygnałów dźwiękowych o różnym natężeniu w poszczególnych częstotli­wościach. Fala dźwiękowa dociera do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa nosa

  Rusztowanie nosa zewnętrznego tworzy szkielet kostno-chrzęstny utworzony z parzystych kości nosowych, wyrostków nosowych kości czołowej i wyrostków czołowych kości szczęko­wych, chrząstek bocznych oraz. chrząstek skrzydłowych większych i mniejszych. Jama nosowa podzielona jest na dwie symetryczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie narządu równowagi

  Badanie narządu równowagi to badanie przedmiotowe polegające na sprawdzeniu i ocenie prób równowagi (Romberga. chodu, mijania, wskazywania) i ocenie oczopląsu samoistnego spo­czynkowego, położeniowego i optokinetycznego. Badanie czynnościowe polega na podrażnie­niu przedsionka bodźcem kinetycznym lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE AUDIOMETRYCZNE - opis badania

  Badanie jest wykonywane w wyciszonym pomieszczeniu. Zarówno badany jak i badający powinni być skoncentrowani na badaniu. Badany siedzi, na głowie ma założone słuchawki przez które jest podawany sygnał dźwiękowy z audiometru do przewodu słuchowego - przy badaniu przewodnictwa powietrznego. Przewodnictwo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoki przynosowe

  Zatoki przynosowc tzw. oboczne nosa to jamy powietrzne znajdujące się w obrębie kości twarzoczaszki: zatoki szczękowe - w obrębie kości szczęki, zatoki czołowe - w kości czoło­wej, zatoki (konnnki i sitowe - w kości sitowej i zatoki klinowe - w obrębie trzonu kości kli­nowej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa krtani

  Krtań będąca górnym odcinkiem drogi oddechowej od góry łączy się z gardłem a ku dołowi przechodzi w tchawicę (ryc. 8-3). Trzy chrząstki nieparzyste (tarczowata, pierścicniowata i nagłośniowa) i trzy parzyste (nalew kowale, różkowate i klinowate) tworzą rusztowanie krtani. Nieparzysta chrząstka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt

Do góry