Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  TYMPANOMETRIA

  Tympanometria jest obiektywną metodą określającą impedancję akustyczną ucha, hit inaczej - sztywność błony bębenkowej. Rejestrowane są wychylenia błony bębenkowej prz\ zmieniającym się ciśnieniu statycznym w przewodzie słuchowym, przy czym informacja uzyskuje się wykorzystując odbitą falę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamanie kości

  Jeżeli siła urazu przekracza wytrzymałość ko­ści, to dochodzi do złamania kości. Uraz po­wodujący złamanie kości może być bezpośredni lub pośredni. Powstałe w wyniku złamania odłamy kostne mogą być względem siebie przemieszczone lub nie. Dlatego wyróż­nia się złamania z przemieszczeniem i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYMPANOMETRIA - opis badania

  W czasie badania pacjent siedzi. Do jego przewodu słuchowego badający wkłada zatyczkę dokładnie uszczelniającą przewód. Do zatyczki dochodzą trzy przewody z aparatu tympanome­try cznego: pierwszy połączony jest z generatorem dźwięku, drugi z mikrofonem i trzeci z pompą zmieniającą ciśnienie w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwichnięcie stawu

  Urazowe zwichnięcie stawu można zdefiniować jako całkowite przemieszczenie względem siebie powierzchni stawowych kości tworzących staw. Jest to uraz bardzo poważny, któremu zawsze towarzyszy rozerwanie torebki stawowej i więzadeł. Termin „zwichnięcie" często jest nadużywany przez pacjentów, którzy tym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ortopedia

  Ortopedia (z greckiego orthós = prosty, prawidłowy) i traumatologia (z greckiego trauma = rana. uraz) zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zabiegowym chorób i urazów narządów ruchu szkieletu (z wyjątkiem kości czaszki), układu więzadłowo-stawowego oraz uszkodzeń mięśni nerwów i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania ENG

  Badanie polega na ocenie oczopląsu, który jest obiektywnym objawem zaburzeń narządu przedsionkowego. Oczopląs rejestruje elektronystagmograf połączony z komputerem oraz z ele­ktrodami umiejscowionymi na czole i skroniach osoby badanej. Ocenia się oczopląs samoistny i wywołany: położeniowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skręcenie stawu

  W wyniku działania siły, najczęściej skrętnej, dochodzi do różnego stopnia rozerwań i rozciąg­nięć torebki stawowej i więzadeł, bez trwałego przemieszczenia powierzchni stawowych kości. Tego typu uraz stawu określany jest jako skręcenie. Ból, obrzęk i czasami krwiak w okolicy stawu są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reumatologia

  Reumatologia (z greckiego rheuma = prąd) zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem zacho­wawczym chorób wywołujących długotrwały ból albo zapalenie stawów lub tkanek miękkich wchodzących w skład narządów ruchu (mięśni, ścięgien, więzadeł, powięzi, kaletek mazio­wych, itd.). Przedmiotem zainteresowania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak wygląda badanie ENG

  Podczas badania chory siedzi lub leży. Ele­ktrody przymocowuje się specjalnym klejem po przemyciu skóry spirytusem: jedną na czole i dwie bocznie na skroni w okolicy kąta ze-wewnętrznego oka. Do ucha badanego wlewa się wodę w czasie ok. 20 sekund w ilości 10 ml lub 100 ml o temperaturze 20°, 30°, 44° C. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osteoporoza

  Osteoporoza jest uogólnioną chorobą kości, charakteryzującą się zmniejszoną masą tkanki kostnej i destrukcją jej budowy przestrzennej (mikroarchitektury), które w kosekwencji prowa­dzą do zwiększonego ryzyka złamań kości. Dokonując pewnego uproszczenia można stwier­dzić, że jest to choroba, w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /3 536

  praca w formacie txt

Do góry