Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  ARTROSKOPIA

  Badanie polega na wprowadzeniu do wnętrza stawu specjalnej rury metalowej z układem optycznym, czyli tzw. artroskopu i bezpośrednim oglądaniu (wziernikowaniu) struktur we-wnątrzstawowych. Pole widzenia w artroskopie jest oświetlone za pomocą włókien szklanych (tzw. zimnego oświetlenia). Artroskopie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE RADIOLOGICZNE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII

  Badanie polega na przechodzeniu przez wybraną część ciała badanego kontrolowanych dawek promieni rentgenowskich (promieni X) rzutowanych na prostpopadłą płaszczyznę z detektorem tych promieni. Najczęściej tym detektorem jest promienioczuła błona fotograficzna (klisza rentgenowska). Wykorzystywana...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARTROSKOPIA - opis badania

  Badanie przeprowadza się na sali operacyjnej. Pacjent układany jest w pozycji leżącej, dogodnej dla wziernikowania stawu, np. przy wziernikowaniu stawu kolanowego kończyna jest nieco uniesiona i zgięta w stawie. Powierzchnia skóry wokół badanego stawu jest obkładana serwe­tami chirurgicznymi, natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE RADIOLOGICZNE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII - opis badania

  Pacjent do badania, odsłania tę część ciała, która będzie naświetlana promieniami rentgenowski­mi i przyjmuje pozycję zgodnie z zaleceniem osoby wykonującej badanie. Niekiedy, z uwag; na istniejący uraz (np. podejrzenie złamania kręgów) lub ciężkie kalectwo do przeprowadznia badania nie wynaga się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /3 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dermatologia

  Dermatologia (z greckiego derma = skóra) jest to nauka zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób skóry. Wenerologia zajmuje się natomiast chorobami przenoszonymi drogi} płciową

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzona dysplazja stawów biodrowych

  Wrodzona dysplazja (niedorozwój) stawów biodrowych przejawia się m.in. tym, że panewka stawu biodrowego jest płytka i mała, jej kąt nachylenia do linii poziomej jest zwiększony, głowa kości udowej bywa odchylona do boku, kąt szyjkowo-trzonowy i kąt przodoskręcenia szyjki kości udowej są zwiększone w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROLARYNGOSKOPIA

  TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie polega na bezpośrednim oglądaniu krtani po założeniu i zamocowaniu laryngoskopu, z użyciem mikroskopu krtaniowego . CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie jest użyteczne przede wszystkim we wczesnej diagnostyce raka krtani. Bardzo często może być jednocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie szkieletowe

  Częścią dynamiczną narządów ruchu są mięśnie szkieletowe. czyli te, które są zależne :d naszej woli. Pod względem budowy histologicznej (tkankowej) nazywane są mięśniami roprzecznie prążkowanymi. Przedłużeniem mięśni (brzuśców mięśniowych) są ścięgna zbudo­wane z tkanki łącznej, za...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROLARYNGOSKOPIA - opis badania

  Chory po ułożeniu na plecach i po zaintubowaniu leży z głową odchyloną do tyłu. Laryngoskop zamocowany jest na metalowym pręcie na klatce piersiowej badanego; w nowoczesnych zestawach zaopatrzony jest on dodatkowo w układ optyczny połączony z monitorem. Mikro­skop krtaniowy znajduje się za głową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stawy

  Stawy są to ruchome połączenia między kość­mi. Powierzchnie stawowe kości pokryte są chrząstką stawową i są względem siebie odpo­wiednio dopasowane (np. głowa kości udowej i panewka stawu biodrowego). W obrębie sta­wów mogą istnieć także dodatkowe elementy chrzestne, dopasowujące powierzchnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /831

  praca w formacie txt

Do góry