Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Biopsja śródoperacyjna (badanie doraźne, intra)

  Jest to metoda pobierania materiału tkankowego do badań w trakcie zabiegu operacyjnego. Zwykle z pobranych tkanek wykonuje się preparaty mrożone. Dzięki temu jeszcze w czasie zabiegu można szybko uzyskać ocenę histopatologiczną badanych fragmentów tkanki, co może istotnie wpłynąć na dalsze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓBY RUMIENIOWE

  Próby rumieniowe polegają na ocenie powstających zmian rumieniowych na skórze (zwykle pleców) pod wpływem kontrolowanych dawek promieniowania słonecznego lub poszczegól­nych pasm widma tego promieniowania. Do badania używa się najbardziej czynne biologicznie pasma widma promieniowania słonecznego, tj...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /3 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE WŁOSÓW

  TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie polega na oględzinach włosów pod mikroskopem. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie ma na celu określenie struktury włosa oraz zbadanie prawidłowości jego wyglądu W większości przypadków wypadanie włosów jest normalnym dziedzicznym procesem. Ab; to jednak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Onkologia

  Onkologia (z greckiego ónkos = guz) jest to nauka zajmująca się całokształtem zagadnień związanych z procesem nowotworowym. Bada przyczyny występowania, mechanizmy powsta­wania, sposoby zapobiegania i wykrywania oraz metody leczenia chorób nowotworowych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE WŁOSÓW - opis badania

  Ogląda się włosy, które wypadły oraz włosy usunięte z brzegów ogniska łysienia poprzez pociąganie. Włosy mają nieprawidłowy wygląd w niektórych zespołach chorobowych uwarun­kowanych genetycznie. Trichogram obejmuje oglądanie zakończenia włosa, także stwierdzenie czy są one ułamane, czy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowotwór

  Nowotwór jest to złożony proces patologiczny przebiegający w komórce prawidłowej, która przestaje podlegać normalnym mechanizmom kontrolującym wzrost i różnicowanie komórek. Początkowo dzieje się to w miejscu pierwotnej zmiany, potem dochodzi do naciekania otacza jących tkanek, wreszcie do przemieszczania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOPSJA SKORY

  Badanie polega na pobraniu wycinka (biopsji) skóry z miejsca - w ocenie klinicznej - zmienio­nego chorobowo lub/i pozornie zdrowego. Pobrany materiał po odpowiednim przygotowaniu można poddać ocenie histologicznej, immunohistologicznej lub ultrastrukturalnej pod mikro­skopem (świetlnym, fluorescencyjnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowotwór łagodny niezłośliwy

  Nowotwór łagodny niezłośliwy (z łacińskiego neoplasma benignum) utworzony jest z tkanek zróżnicowanych i dojrzałych, o budowie mało odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek. Jest dobrze ograniczony, często otorbiony, rośnie wolno, rozprężająco (uciskając sąsiadujące tkanki), nie daje przerzutów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOPSJA SKORY - opis badania

  W przypadku pobierania wycinków z twarzy lub kończyn górnych chory siedzi; przy pobieraniu wycinków z tułowia, kończyn dolnych pacjent leży. Przed wykonaniem biopsji badane miejsce na skórze znieczula się przy pomocy zastrzyku lignokainy. Wycinek pobiera się zwykłym skalpelem lub wycinakiem o średnicy 4-6...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /3 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowotwór półzłośliwy

  Nowotwór półzłośliwy (z łacińskiego neoplasma semimalignum) jest to nowotwór o miejscowej złośliwości. Charakteryzuje się dużą masą tkankową uciskającą otoczenie, zdolnością nacieka­nia i niszczenia otoczenia, nawrotowością, zdolnością wszczepiania. Praktycznie nie daje on przerzutów, ale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt

Do góry