Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Anaplazja

  Anaplazja (z łacińskiego anaplasia) jest to zespół cech morfologicznych charakterystyczny dla struktury tkankowej nowotworów złośliwych. Komórki stają się mniej dojrzałe, zatracają zdolność różnicowania, zaczynają samodzielnie egzystować i szybko się mnożyć.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Preparaty barwione

  Preparaty barwione (wykonywane w tzw. trybie zwykłym) - tą techniką uzyskuje się najlepszą jakość preparatu histopatologicznego. Dzieje się to kosztem czasu potrzebnego do przygotowa­nia preparatów - kilka dni. Jednak tak przygotowany preparat histopatologiczny pozwala na łatwiejsze i dokładniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa

  B AC nazywa sięmetodę pobierania materiału komórkowego (cytologicznego) poprzez nakłucie guza cienką igłą. Dzięki zmniejszonej łączności, która cechuje utkanie tkankowe większości nowotworów, bez trudu aspiruje się (zasysa) do światła igły komórki z litych guzów rozrastają­cych się w głębi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan przednowotworowy

  Stanem przednowotworowym określa się taki proces patologiczny, w wyniku którego może rozwinąć się nowotwór. Stan ten w obrębie określonych tkanek zwiększa ryzyko rozwoju w nich nowotworu. Określenie to dotyczy dużej liczby stanów patologicznych. Należy zazna­czyć, że nie wszystkie one ulegają z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biopsja gruboigłowa

  Jest to jedna z technik punkcyjnych, której celem jest uzyskanie materiału tkankowego (histo­logicznego) z guza. Do tego celu stosuje się różne typy igieł biopsyjnych o średnicy powyżej 1,2 mm, niektóre wyposażone są w przyrządy (strzykawka automatyczna) umożliwiające wykonanie nakłucia przy pomocy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rak przedinwazyjny

  Synonimem raka przedinwazyjnego (z łacińskiego carcinonia praeinvasivum) są: rak śródna-błonkowy, „rak w miejscu" (z łacińskiego carcinoma in situ), rak 0°, rak nienaciekający. W obrazie mikroskopowym rozrost komórek o cechach nowowtoru złośliwego obserwuje się jedynie w zakresie nabłonka. Rak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biopsja wiertarkowa

  Jest odmianą biopsji gruboigłowej, w której zamiast igły stosuje się trepany, które wprowadź, się w szybki ruch obrotowy za pomocą silnika elektrycznego. Materiał uzyskany tym sposoberr. jest większy niż w biopsji gruboigłowej i ma kształt walca. Struktura tkanek jest zachowani co ułatwia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopień złośliwości histologicznej nowotworu

  W niektórych nowotworach złośliwych możliwa jest ocena złośliwości na podstawie kryteriów histologicznych. Zwykle podziały uwzględniają trzy lub cztery stopnie złośliwości, oznaczają: je cyframi rzymskimi. W zależności od stopnia dojrzałości komórkowej (czyli podobieństwa nowotworu do tkanki, z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biopsja otwarta

  Jest to metoda pobierania masy guzowej nożem chirurgicznym lub innym narzędziem. Materia; można pobrać w dwojaki sposób, poprzez pobranie wycinka z guza - biopsja wycinkowa, lub wycięcie całego guza - biopsja wycięciowa.

  Celem tego badania jest uzyskanie odpowiedniej wielkości materiału do postawienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopień zaawansowania klinicznego nowotworu

  Po ustaleniu rozpoznania, ocena rozległości i szerzenia się nowotworu jest podstawowym warunkiem właściwego postępowania leczniczego. Klasyfikację tę oznacza sie symbolem TNM (ryc. 11-3). Ma ona na celu occnęrozległości procesu nowotworowego i jest oparta na określeniu trzech elementów: ■ T (tumor)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt

Do góry