Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Przyzębie

  Przyzębie jest to aparat utrzymujący ząb. Utworzony jest z tkanek stykających się w obrębie jego szyjki: dziąsła, ozębnej. okostnej, kości wyrostka zębodołowego i cementu korzeniowego (mimo że jest on właściwie tkanką zęba). Przyzębie w wieku starczym charakteryzuje się poziomym i regularnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parodontologia

  Parodontologia - dział stomatologii zajmujący się leczeniem chorób dziąseł, błony śluzowe; podniebienia, policzków i języka

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galaktografia

  Jest to badanie mammograficzne połączone z podaniem środka kontrastowego (silnie pochła­niającego promieniowanie rentgenowskie) do wydzielającego przewodu mlecznego.

  Badanie to pozwala ustalić lokalizację niewyczuwalnych i niewidocznych w klasycznej mam­mografii zmian patologicznych w obrębie przewodów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chirurgia stomatologiczna

  Chirurgia stomatologiczna - zajmuje się głównie drobnymi zabiegami operacyjnymi w obrębie wyrostka zębodołowego i tkanek miękkich jamy ustnej. Są to zabiegi, które mogą być wykony­wane w warunkach ambulatoryjnych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pneumocystomammografia

  Jest to badanie mammograficzne połączone z punkcją torbieli i wtłoczeniem powietrza w miejsce płynu. Pneumocystomammografia jest wykonywana wtegy, gdy stwierdza się guzki, które - badaniu klinicznym i/lub sonograficznym (USG) prezentują obraz typowy dla torbieli.

  Celem badania jest wykluczenie lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mammografia

  Mammografia jest to obrazowa metoda badania gruczołu piersiowego (sutka) z użyciem promieni rentgenowskich (promieni X). Badanie to wykonuje się specjalnym aparatem rentge­nowskim (mammograf, mammomat), który pozwala na uzyskanie promieniowania miękkiego 25-45 kV). Pozwala to na odróżnienie poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /2 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania przesiewowe

  Nazwa „badanie przesiewowe" (z angielskiego screening) jest używane jako synonim „wczes­nego wykrywania" lub „profilaktyki wtórnej" i obejmuje działania wśród osób bez objawów choroby w celu wykrycia choroby w okresie bezobjawowym lub przedklinicznym. Przyjęto założenie, że rozpoznanie i leczenie w okresie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysplazja

  Dysplazja (z łacińskiego dysplasia) jest to stan przejściowy pomiędzy rozrostem (hyperpla­zja) a nowotworem. Ten termin najlepiej opi­suje zjawisko, w którym nabłonek proliferuje (rozrasta się), tworząc obraz mikroskopowy tkanki nowotworowej rozrastającej się w prawidłowych tkankach, lecz nie nacieka ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnostyczne otwarcie jamy brzusznej

  Jest to typ zabiegu operacyjnego polegającego na otwarciu jamy brzusznej. W trakcie zabiegu ogląda się i ocenia ewentualne zmiany w jamie brzusznej i ewentualnie pobiera się z wybranych miejsc materiał do badania histopatologicznego. Diagnostyczne otwarcie jamy brzusznej nazy­wane jest również „zwiadowczą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cytologia złuszczeniowa

  Jest to metoda histopatologiczna opierająca się na fizjologicznych właściwościach złuszczania komórek nabłonkowych. Materiał do badania pobiera się tępymi lub tępo-ostrymi narzędziami z powierzchni ciała, otworów naturalnych, jam ciała. Bada się zeskrobiny, wydzieliny, popłu­czyny lub materiał...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kajaK Dodano /13.12.2012 Znaków /1 363

  praca w formacie txt

Do góry