Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  SCYNTYGRAFIA TARCZYCY

  Badanie polega na uzyskiwaniu obrazu tarczycy, jej odszczepów pozagruczołowych i przerzu­tów nowotworowych tej tkanki po dożylnym lub doustnym podaniu dawki izotopu promienio­twórczego - jodu-131 lub technetu-99m. Izotopy te gromadzą się w miąższu tarczycy i w jej guzkach, tym lepiej, im bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /3 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odszczep pozagruczołowy tkanki tarczycy

  Istnieje możliwość występowania u niektórych ludzi niewielkich skupisk tkanki gruczołowe; tarczycy poza tarczycą, czyli tzw. odszczepów pozagruczołowych. Powstają one w okresie embrionalnym podczas tworzenia się gruczołu tarczowego. Odszczepy pozagruczołowe wystę­pują u około 1% ludzi z prawidłową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCYNTYGRAFIA TARCZYCY - opis badania

  Roztwór radioznacznika (technet-99m) podaje się doustnie godzinę przed wykonaniem pomiaru scytygraficznego. Technet-99m można również podać dożylnie. W tym przypadku pomiary scyntygraficzne wykonuje się pol 5 minutach po podaniu radioznacznika. Rzadziej wykonywa­na scyntygrafia jodowa wymaga doustnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /2 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prowokacja donosowa

  Prowokację donosową wykonuje się za pomocą zawiesiny wybranego alergenu o odpowiednim stężeniu, podanego na małżowinę nosową dolną przewodu nosowego, przestrzegając zasai: przechylenia głowy badanego do przodu i oddychania przez usta w celu uniknięcia zaaspir:-wania wyciągu alergenu do dolnych dróg...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prowokacja dooskrzelowa

  Prowokacja dooskrzelowa polega na wdychaniu określonych stężeń wybranego antygen, w postaci aerozolu i obserwowaniu reakcji ze strony drzewa oskrzelowego za pomocą badanu spirometrycznego . Jest to metoda wymagająca dłuższej obserwacji chorego i powinni być wykonywana tylko w warunkach szpitalnych

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prowokacja pokarmowa

  Prowokacja pokarmowa jest stosowana w alergii pokarmowej. Polega na odstawieniu pokar­mów podejrzanych o wywołanie objawów chorobowych (dieta eliminacyjna), a następnie ich podaniu (prowokowanie) i obserwacji reakcji pacjenta. Wyniki badań są przekazywane w formie opisu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tyreologia

  Tyreologia (z greckiego thyreds = tarcza, z łacińskiego thyreoideum = tarczyca) zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób tarczycy

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TESTY PROWOKACYJNE

  Testy ekspozycyjne polegają na celowym wywołaniu domniemanym alergenem objawów chorobowych ze strony danego narządu. Może być to nakroplenie roztworu wyciągu alergenu na śluzówkę nosa, podanie go poprzez inhalację do oskrzeli lub w trakcie gastroskopii do żołądka. Bardzo ważnym rodzajem tych testów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie spirometryczne w alergologii

  Okresowo wykonuje się badania spirometryczne w celu oceny stopnia nasilenia zapalenia alergicznego w dolnych drogach oddechowych u chorych z astmą oskrzelową (ryc. 13-1). Wykonywane one są za pomocą skomputeryzowanej aparatury spirometrycznej, pozwalającej ocenić wybrane parametry przepływu powietrza w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Astma oskrzelowa atopowa

  Cechą astmy atopowej jest napad duszności, w kontakcie ze swoistym alergenem charaktery­zujący się utrudnionym wydechem, męczącym kaszlem i obecnością patologicznych szmerów oddechowych, niejednokrotnie słyszalnych na odległość. Ta postać astmy dotyczy przede wszystkim ludzi młodych i spowodowana jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /587

  praca w formacie txt

Do góry