Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Depresja

  Depresja jest obecnie najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym. Klasyfikacja zaburzeń depresyjnych jest bardzo zróżnicowana. W największym uproszczeniu można mówić o depresji egzogennej, zwanej też reaktywną (przyczyn dopatruje się w sferze zdarzeń, które spotkały człowieka chorego) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test i kwestionariusz psychologiczny

  Jest to metoda pomiaru ilościowego dokładnie określonych funkcji psychicznych. Wyróżnia się wiele grup testów np. inteligencji, osobowości. Wynik testu jest wartością liczbową, któr^ porównuje się z wynikami innych członków społeczeństwa, do którego należy badany (czyi: z tzw. normami). Dzięki temu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychopatologia

  Przedmiotem psychopatologii są zaburzenia zachowania. Każde ludzkie działanie ma swój psychologiczny mechanizm ukierunkowujący to działanie na cel i decydujący o strukturze, energii i rytmie czynności. Z punktu widzenia psychologicznego, ludzkie zachowanie czy działanie spełnia dwie funkcje: - zmierza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schizofrenia

  Istnieje przynajmiej kilka typów schizofrenii różniących się objawami. Dotychczasowe wyniki badań wskazują, że przyczyny warunkujące powstawanie tej choroby mieszczą się w sferze biologii i sferze psychospołecznej. Mimo różnic w obrazie klinicznym, etiologii i poszczegól­nych rodzajów schizofrenii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy inteligencji

  Można stwierdzić, za prof. J. Strelauem, że inteligencja jest to ważny czynnik współdeterminu-jący efektywność działań, które wymagają udziału typowo ludzkich procesów poznawczych (rozumowania, wnioskowania, myślenia abstrakcyjnego, planowania, itp). Ten właśnie czynn:-. mierzą testy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologowie kliniczni

  Psychologowie kliniczni zajmują się psychoterapią, koncentrują się na zaburzeniach zachowa­nia. W szerszym ujęciu psychologia kliniczna zajmuje się ludźmi znajdującymi się w specyfi­cznych sytuacjach życiowych (np. choroba somatyczna, uwięzienie) - nie tylko wtedy gdy u tych ludzi wystąpi zaburzenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test osobowości MMPI

  Autorami testu MMPI są: psycholog Starkę R. Hathaway oraz neuropsychiatra J. Charnley Mc Kinley z Uniwersytetu Minnesota. Twórcy testu w oparciu o doświadczenie kliniczne, znajo­mość badań dotyczących psychopatologii oraz analizę statystyczną, wybrali z dużej ilości hipotetycznych objawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /6 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy diagnozy neuropsychologicznej

  Ta grupa testów obejmuje szereg metod stosowanych głównie w diagnostyce neuropsychologi­cznej. Zasady konstrukcji i stosowania są generalnie takie same jak w przypadku innych testów psychologicznych. Diagnoza dotyczy tu możliwości występowania zaburzeń funkcji tkanki mózgowej, u podłoża której istnieją...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie psychologiczne

  W psychologii badanie i interpretowanie zachowania człowieka dokonuje się w kontekście określonych teorii psychologicznych - np. psychoanalitycznej, humanistyczno - egzystencjal­nej, behawioralno-poznawczej. W zależności od tego, jaką teorią posługuje się dany psycholog, używa on określonego systemu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestionariusze i testy do badania osobowości

  Kwestionariusze i testy do badania osobowości stanowią bogatą grupę narzędzi. Trudno jednoznacznie określić pojęcie „osobowość". Ujmowana bywa jako ogólna suma tych sposo­bów reagowania na innych ludzi (i obiekty) oraz sposobów wchodzenia z nimi w relacj, które są charakterystyczne dla danej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 759

  praca w formacie txt

Do góry