Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  TEST APERCEPCJI TEMATYCZNEJ MURRAYA - opis badania

  Test Apercepcji Tematycznej stosowany jest w dwóch wersjach: wersja CAT dla małych dzieci (od 3 do 10 roku życia) oraz wersja TAT, dla starszych dzieci i dorosłych. W wersji dla małych dzieci psycholog posługuje się 10 planszami, na których przedstawione są zwierzęta lub ludzie w różnych sytuacjach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /2 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TESTY DIAGNOZY NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

  Uwaga! Wszystkie przykłady, podane poniżej w opisie testów nie są z nich bezpośrednio zaczerpnięte, ujmują natomiast intencje twórców testu i zasady badania. Najczęściej stosowane w Polsce testy neuropsychologiczne to: ■ Test L. Bender (wzrokowo-motoryczny test postaciowania), ■ Test...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /5 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Bender-Koppitz

  Badanemu pokazuje się 9 kartek. Badany proszony jest o skopiowanie każdego z tych rysunków tak dobrze, jak potrafi (przykład: ryc. 15-1). Badany może pracować w taki sposób, jaki mu odpowiada. Jest także informowany, że nie jest to test zdolności artystycznych, ważne jest jedynie dokładne odwzorowanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Graham-Kendall

  Badanemu pokazuje się 15 kartek. Badany przygląda się każdemu rysunkowi przez kilka sekund, a następnie rysuje z pamięci.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test Bentona

  Badanemu pokazuje się 10 kartek. Istnieją róż­ne wersje sposobu badania tym testem: badany rysuje z pamięci po oglądaniu kartki przez 5 do 10 sekund, lub odwzorowuje rysunek mając go przed sobą, lub też ogląda rysunek przez 10 sekund i przystępuje do rysowania wzoru po 15 sekundach przerwy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test osobowości MMPI

  Test jest kwestionariuszem osobowości polegającym na samoocenie. Wynik uzyskiwany na podstawie badania jest subiektywnym obrazem własnej osoby badanego. Zasadniczo przed przeprowadzeniem badania psycholog przeprowadza wywiad lub rozmowę psychologiczną. Badany dostaje arkusz z 566 stwierdzeniami (są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /4 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test inteligencji Wechslera

  Autor testu, David Wechsler, zakłada, że inteligencja jest pewną ogólną zdolnością, która pozwala jednostce działać celowo, myśleć racjonalnie, efektywnie współdziałać ze środowi­skiem. Test zbudowany jest z podskal dzielących się na dwie główne grupy: skale zdolności słownych oraz skale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /7 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Test inteligencji Wechslera - opis badania

  Wersja dla dzieci przeznaczona jest dla wieku od 5 do 16 lat. Wersja dla dorosłych stosowana jest u osób pomiędzy 10 a 60 roku życia. Najczęściej przed przeprowadzeniem badania psycholog przeprowadza wywiad psychologicz­ny, zbiera także dane personalne. Badany proszony jest o wykonanie kolejnych zadań z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /2 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwice

  To termin odnoszący się do szerokiej grupy zaburzeń emocjonalnych. W nowoczesnej psycho­patologii i psychiatrii często odchodzi się do tego pojęcia, wprowadzając w to miejsce grupę zaburzeń związanych z lękiem. Objawem osiowym w tych zaburzeniach jest lęk. Osoba zaburzona stosuje szereg mechani­zmów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja psychologiczna

  Jest istotnym elementem każdej diagnozy psychologicznej. Niezależnie od stosowanej metod) badania psychologicznego, człowiek badany w jakiś sposób reaguje na sytuację samego bada­nia. Te jego reakcje, czy postawy są cenną informacją diagnostyczną. W niektórych sytuacjach stosuje się obserwację...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /13.12.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt

Do góry