Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

   

  Badanie za pomocą tomografu komputerowego jest jednym z rodzajów badań radiologicznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie. Pacjent umieszczony na specjalnym rucho­mym stole jest przesuwany do wnętrza aparatu (do tzw. gantry). We wnętrzu gantry na specjalnej ramie, dookoła ciała pacjenta porusza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /6 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIOGRAFIA - opis badania

  Pacjent do badania układany jest na ruchomym stole, w pozycji leżącej na plecach . Przed badaniem wykonuje się znieczulenie miejscowe w okolicy nakłuwanego naczynia. Miejsce nakłucia naczynia jest najpierw dezynfekowane, a następnie znieczulone miejscowo przez podskórne podanie środka znieczulającego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /3 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA - opis badania

   

  Pacjent nie musi się rozbierać do badania, układany jest na ruchomym stole (zwykle na plecach), na którym wjeżdża do środka aparatu (tzw. gantry) . W czasie badania pacjent leży nieruchomo, jest instruowany o sposobie zachowania podczas samego badania, w celu uzyskania lepszej jakości zdjęć. W tym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /2 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobieranie krwi włośniczkowej

  Krew włośniczkową pobiera się pacjentowi z płatka usznego lub opuszki palca, najczęściej czwartego lub piątego. Wybrane miejsce nakłucia badający zwykle lekko uciska celem wywołania przekrwienia skóry. Następnie miejsce to przez kilkanaście sekund naciera np. roztworem alkoholu etylowego, aby je...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRUPA KRWI

  Badanie polega na ocenie zachowania się badanych krwinek czerwonych w obecności surowicy wzorcowej - zawierającej określone przeciwciała, albo badanej surowicy w obecności krwinek wzorcowych - zawierających znane antygeny. Podczas wykonywania oznaczenia obserwuje się, czy nałożona na płytkę szklaną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /4 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE NASIENIA

  Badanie polega na ocenie plemników, wydzieliny prostaty i pęcherzyków nasiennych. Rutyno­we badanie nasienia obejmuje: ■ ocenę właściwości fizykochemicznych i biofizycznych nasienia - objętość, szybkość upłyn­nienia nasienia; ■ ocenę mikroskopową plemników (tuż po uzyskaniu nasienia) - liczba...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobieranie krwi tętniczej

  W celu jednorazowego pobrania krwi do analizy używa się jednorazowej igły, a badający do nakłucia wybiera najczęściej tętnicę promieniową lub udową. Jeśli istnieje potrzeba wielokrot­nego pobierania krwi w krótkich odstępach czasu, zamiast jednorazowej igły badający używa igły z cewnikiem - typu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak wygląda badania nasienia

  Wytrysk nasienia uzyskuje się poprzez samogwałt (ręczne drażnienie zewnętrznych narządów płciowych, w wyniku którego dochodzi do wytrysku). Należy uprzednio starannie umyć prącie wodą z mydłem. Nasienie (ejakulat) do badania musi pochodzić z jednego wytrysku - (pier­wszego !) po okresie 3-5 dniowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /2 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE MOCZU

  Najczęściej wykonywanym badaniem moczu jest tzw. badanie ogólne moczu. Znacznie rzadziej wykonywane są badania specjalistyczne. Badanie ogólne moczu Badanie to obejmuje ocenę właściwości fizykochemicznych moczu, tj. zabarwienie, stopień zmętnienia, ciężar właściwy, odczyn (pH), zawartość białka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /5 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE W PROFILAKTYCE KONFLIKTU SEROLOGICZNEGO

  Badanie polega na określaniu obecności lub braku przeciwciał odpornościowych w osoczu kobiety ciężarnej, które mogły wytworzyć się w jej organizmie w wyniku porzedniej ciąży lub wcześniejszej transfuzji krwi, a które mogą być skierowane przeciwko antygenom krwinek czerwonych dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /4 246

  praca w formacie txt

Do góry