Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO ZNIECZULENIU?

  Po znieczuleniu ogólnym każdy pacjent powinien pozostać pod nadzorem medycznym (lekarza lub pielęgniarki) do czasu pełnego powrotu świadomości. W bezpośrednim okresie po znieczu­leniu nadzoi uje się u pacjenta również czynność odd\ chan i a i krążenia krwi. Po st\* ierdzeniu, że jest ona...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOŻLIWE POWIKŁANIA PO ZNIECZULENIU

  Każde znieczulenie, szczególnie zaś znieczulenie ogólne, może być przyczyną różnych powi­kłań. Dostępne obecnie metody znieczulenia, jak również możliwości kontrolowania stanu pacjenta podczas znieczulenia i bezpośrednio po jego zakończeniu, a także fachowy nadzór specjalistyczny, eliminują w bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podanie środka uspokajającego (sedacja)

  W celu łagodzenia napięcia emocjonalnego towarzyszącego poddaniu się badaniu diagnosty­cznemu stosuje się leki uspokajające, zwłaszcza u małych dzieci - jeśli badanie trwa względnie długo i musi być wykonane w bezruchu. Leki uspokajające można podać dożylnie, domięśnio­wo, doustnie lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znieczulenie ogólne

  Znieczulenie ogólne - zwane dawniej narkozą, polega na zastosowaniu środków farmakologi­cznych, pod wpływem których dochodzi do utraty świadomości wyrażającej się głębokim snem i eliminacją bólu. Zależnie od drogi wprowadzenia leków, rozróżnia się znieczulenie wziewne i dożylne. W znieczuleniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY METOD ZNIECZULENIA

  Metody anestezjologiczne w badaniach medycznych polegają na wdrożeniu postępowania, które prowadzi do eliminacji odczuwania bólu lub do uspokojenia. W niektórych przypadkach postępowanie anestezjologiczne związane jest z koniecznością wywołania u pacjenta utraty świadomości (uśpienia) na czas badania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /5 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znieczulenie miejscowe

  Znieczulenie miejscowe - zwane inaczej przewodowym lub regionalnym, polega na przejścio­wym odwracalnym zablokowaniu przewodnictwa bodźców bólowych przez podanie leków zwanych środkami znieczulenia miejscowego. Zależnie od miejsca, w którym zastosowano środek znieczulający, dochodzi do znieczulenia różnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIA POPRZEDZAJĄCE ZNIECZULENIE

  Przed wykonaniem znieczulenia anestezjolog zapoznaje się dokładnie ze stanem zdrowia pacjenta na podstawie: informacji zebranych od pacjenta lub jego rodziny (wywiadu lekarskiego), dostępnej dokumentacji medycznej, badania pacjenta (badanie fizykalne) i badań dodatkowych. Badanie anestezjologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /2 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analgezja

  Analgezja jest to eliminowanie bólu. Określenie to dotyczy zarówno eliminacji zdolności odczuwania bólu u osoby przytomnej, jak i odpowiedzi odruchowej na bodziec bólowy u osoby nieprzytomnej.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO ZNIECZULENIA

  Każdy pacjent, u którego przewidywane jest wykonanie znieczulenia powinien zaprzestać spożywania posiłków i płynów co najmniej na 6 godzin przed znieczuleniem ogólnym. Nie zastosowanie się do tej zasady grozi bardzo poważnymi powikłaniami. W czasie znieczulenia zostają zniesione fizjologiczne odruchy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /2 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sedacja

  Sedacja, czyli uspokojenie, polega na łagodzeniu niepokoju i lęku. Dla uzyskania sedacji, leki podaje się najczęściej dożylnie. Duże dawki leków wywołujących sedacjęmogą spowodować utratę przytomności i głęboki sen

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /237

  praca w formacie txt

Do góry