Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Okres okołoporodowy

  Okres okołoporodowy, kończący etap rozwoju śródmacicznego, może stwarzać zagrożenie dla płodu. Nagła zmiana środowiska oraz powikła­nia w okresie porodu stają się niekiedy przyczyną odchyleń w funkcji na­rządu ruchu. Następstwem mechanicznego uszkodzenia noworodka mogą być zwichnięcia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patologia chodu

  W rozpoznawaniu nieprawidłowości chodu analizuje się poszczególne składowe chodu u badanego i porównuje się z normami chodu fizjologicznego: 1) porównuje się czas trwania poszczególnych faz chodu (wy­dłużony, skrócony albo nieobecny), 2) czas trwania całych kroków, 3) ich sy­metrię, 4) ustawienie stóp i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /6 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres niemowlęcy

  Okres niemowlęcy charakteryzuje się dużą dynamiką rozwojową. Ten szybki wzrost i rozrost dziecka stwarza warunki sprzyjające ujawnianiu się zaburzeń powstałych w okresie życia śródmacicznego oraz nasilaniu wad rozwojowych widocznych bezpośrednio po urodzeniu. Pierwsza faza (od urodzenia do 5—7...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan ortopedyczny ogólny

  Badanie stanu ortopedycznego ogólnego ma na celu stwierdzenie odchyleń w budowie i czynności narządu ruchu jako całości. Obejmuje ono stan sta­tyczny i dynamiczny. 1. W stanie statycznym bada się budowę ciała: a) typ budowy (od­dechowy, trawienny, mięśniowy, mózgowy lub leptosomiczny, eurysomiczny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /2 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan ortopedyczny odcinkowy

  Pomiarami długości tułowia i kończyn dokładnie określa się proporcje ciała (ważne we wrodzonych chorobach układowych, chorobach kręgosłupa itp.). Mierząc długość względną i bezwzględną obu kończyn górnych i dolnych, sprawdza się symetrię (różnice długości). Natomiast różnica między...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan ortopedyczny miejscowy

  Odchylenia mogą dotyczyć jednej kończyny czy stawu, lecz także mogą być wielomiejscowe lub uogólnione. Po opisie zmian skóry (blizny, przebarwienie, owrzodzenie) i obrysów stawu lub odcinka ciała przeprowadza się pomiary. Kątomierzem określa się ustawienie zmienionych chorobowo stawów i za­kres ich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /7 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie ortopedyczne

  Badanie ortopedyczne oprócz ustalenia rozpoznania ma na celu poznanie roz­miarów i nasilenia odchyleń chorobowych, dynamiki i okresu rozwojowego choroby, patogenezy, a również mechanizmów powstawania i nasilania się zniekształceń i dysfunkcji oraz związku przyczynowego między czynnikami uszkadzającymi a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ortopedia

  Ortopedia jest specjalnością lekarską, która w ciągu 230 lat istnienia tej na­zwy (Andry, 1741) przeszła burzliwy rozwój, najbardziej nasilony w ostatnich dziesiątkach lat. W osiemnastowiecznym ujęciu zajmowała się ona profilaktyką i leczeniem wad u dzieci, starając się „wychować proste dzieci"". W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /10 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja

  Rehabilitacja jest pojęciem wprowadzonym po I wojnie światowej dla pro cesu przystosowywania inwalidów do samodzielnego bytowania w społeczeń stwie. W obecnym ujęciu rehabilitacja ma za zadanie przywracanie lub kom pensację utraconych wskutek choroby lub urazu sprawności nie tylko narządu ruchu, lecz i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /5 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znieczulenie miejscowe połączone z podaniem środka uspokajającego (sedacją)

  U pacjentów nerwowych, o lękowym nastawieniu do mającego się odbyć badania diagnosty­cznego stosuje się - niezależnie od znieczulenia miejscowego - sedację przez podanie środków uspokajających. Pacjent uspokojony może nawet spać w czasie badania, ale sen jest płytki i w każdej chwili, jak zajdzie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /krakuska Dodano /14.12.2012 Znaków /1 325

  praca w formacie txt

Do góry