Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Profilaktyka wad postawy u dzieci

  Profilaktyka wad postawy u dzieci polega na zapewnieniu im poprawnego odżywiania, higienicznych warunków nauki i odpoczynku, wystarczającego czasu i miejsca na zabawy i ćwiczenia ruchowe, ochrony przed chorobami i sy­tuacjami mogącymi wywołać osłabienie napięcia mięśni (niedrożność nosa, awitaminozy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /2 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjopatologia kości

  Kość jest żywą tkanką podlegającą ciągłym zmianom, ustawicznej przebudo­wie, wymianie soli mineralnych, modelowaniu, kształtowaniu i przystosowy­waniu do aktualnej sytuacji biomechanicznej, biologicznej, zależnie od po­trzeb ruchowych narządu ruchu. Bodźcem do wzmacniania kości i odkładania soli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /7 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady statyczne kończyn dolnych

  Rozwijają się one w następstwie dysproporcji między wytrzymałością mięś­ni i aparatu więzadłowo-torebkowego stóp a ich obciążeniem. Przyczyną tych dysproporcji może być: 1) osłabienie napięcia i siły mięśni ogólne i miejscowe (np. po chorobie obłożnej, w chorobach przebiegających z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjopatologia i biomechanika stawów

  Zakres i rodzaj ruchów w poszczególnych odcinkach narządu ruchu, a w wy­niku tego również czynność lokomocyjna i kinetyczna i ich sprawność zale­żą w głównej mierze od budowy i stanu czynnościowego stawów. Poza tym stan czynnościowy i sprawność stawów uzależnione są od stanu chrząstki sta­wowej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /5 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój narządu ruchu

  Podstawowe elementy struktur narządu ruchu zaczynają się formować w 3 tygodniu po zapłodnieniu. Z tkanki mezodermalnej kształtuje się sklero-lom. W 6 tygodniu pojawia się szkielet chrzestny, rozpoczyna się okres two­rzenia się szczelin stawowych. U 8-tygodniowego zarodka w wyniku różnico­wania się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /2 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopy poprzecznie płaskie statyczne

  Stopy poprzecznie płaskie statyczne (pedes transversoplani statici). Najczęś­ciej spotyka się je u kobiet jako wynik chodzenia w nieodpowiednim obuwiu na wysokich obcasach. Wysoki obcas przesuwa linie nacisku ku przodowi, ob­ciąża nadmiernie łuk poprzeczny stopy i rozpłaszcza go. W następstwie tego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /2 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjopatologia mięśni

  Zadaniem mięśni, jako elementów dynamicznych narządu ruchu jest powią­zanie wszystkich odcinków ciała w jedną czynnościową całość, utrzymanie narządu ruchu w pożądanym ustawieniu, np. w pozycji stojącej czy siedzącej (czynność statyczna mięśni) lub nadanie ciału lub jego odcinkom ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /9 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faza płodowa

  Faza płodowa charakteryzuje się zwolnie­niem tempa procesów rozwojowych w porównaniu z fazą zarodkową. W fazie tej kształtują się narzą­dy wewnętrzne, przygotowując się do podjęcia funkcji poza ustrojem matki. W dalszym ciągu rozwija się i dojrzewa układ nerwowy i mięśnioobjętością wód...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolano koślawe statyczne

  Kolano koślawe statyczne (genu valgum staticum). Łączy się ono często ze stopą płasko-koślawą różnego pochodzenia. Koślawe ustawienie tyłostopia przesuwa linię nacisku ku bocznej stronie kończyny. Zwiększony w granicach fizjologicznych nacisk na boczne części chrząstek wzrostowych w pobliżu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanika chodu

  Chód można nazwać ciągłą pogonią kończyn dolnych za przesuwanym do przodu środkiem ciężkości ciała. Chód rozpoczyna się od wytracania równowagi na skutek przesunięcia środka ciężkości ciała przed czworobok podparcia nachyleniem miednicy i tułowia. Dla utrzymania równo­wagi nie obciążoną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /2 173

  praca w formacie txt

Do góry