Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Mielodysplazja i stan dysraficzny

  Mielodysplazją nazywamy zaburzenia rozwojowe rdzenia kręgowego i ich następstwa w narządzie ruchu. Zmiany te powstają w okresie rozwijania się zarodka i zamykania rynienki nerwowej (3 tydzień rozwoju embrionalnego) i zwykle łączą się z niezupełnym zamknięciem się elementów kanału kręgo­wego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /6 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klatka piersiowa lejkowata

  Klatka piersiowa lejkowata (pectus inlundibulHorme, pectus excavatum). Przyczyny tego zniekształcenia nie są ustalone. Może rozwinąć się w następ­stwie zbliznowacenia przyczepiających się do mostka i żeber odcinków prze­pony, na skutek anomalii rozwojowych mięśni albo zaburzeń kostnienia. Lej­kowate...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręcz szyi

  Kręcz szyi (torticollis) polega na przymusowym pochyleniu głowy, spowo­dowanym przyczynami: 1) mięśniowymi (myogenes), 2) kostnymi (osteogenes) 3) odruchowymi (rellectoria), 4) nerwopochodnymi (neurogenes). Kręcz mieś-niowopochodny jest następstwem częściowego zbliznowacenia mięśnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artrogrypoza

  Istotę choroby (aithrogryposis multiplex congenita, myodysplasia loetalis delormans, Middleton), stanowi zaburzenie rozwoju mięśni na etapie płodo­wym. Następstwem tego jest upośledzony rozwój i bliznowacenie mięśni, wtórne ograniczenie ruchów i przykurcze stawów.Dokładny mechanizm powstawania wady nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /2 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rotacja kręgów

  Rotacja kręgów jest to skręcenie wokół osi długiej kręgosłupa. Największa jest ona na szczycie skrzywienia i pociągając za sobą żebra w odcinku pier­siowym prowadzi do garbu żebrowego po stronie wypukłej, a wgłębienia po stronie wklęsłej. W przedniej części klatki piersiowej wytwarza się garb...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torsja klatki piersiowej

  Torsja klatki piersiowej polega na skręceniu jej na wysokości szczytu skrzy wienia w stronę wklęsłą. Część ta ustawiona jest skośnie do płaszczyzny czo­łowej, natomiast część górna i dolna wykazują coraz to mniejsze skręcenie i na wysokości kręgów przejściowych (między skrzywieniem pierwotnym a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolana szpotawe

  Kolana szpotawe (genua vara) są odwrotnością kolan koślawych. Spotyka się je u dzieci przedwcześnie rozpoczynających stanie, długo przebywających w siadzie tureckim, w krzywicy, w przebiegu szpotawości ud i goleni, stawów biodrowych, w chorobach układowych. Wyłączyć trzeba jałową martwicę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrzywienia w płaszczyźnie czołowej.

  Miednica jest podstawą, na której zbudowany jest kręgosłup i tułów. Każde nieprawidłowe ustawienie miednicy musi spowodować odkształcenie i nieprawidłową budowę kręgosłupa i tuło­wia. Lędźwiowy i dolny piersiowy odcinek kręgosłupa w wyniku działania odruchu postawy, odginając się w kierunku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /9 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawa

  Na kształtowanie się postawy i jej poszczególnych komponentów wpływają czynniki: 1) nacisku grawitacyjnego i mięśniowego (napięcie mięśni grzbietu, obręczy barkowej i kończyn), 2) stan wypełnienia brzucha i napięcie mięśni brzucha i przepony, 3) ustawienie miednicy, czynniki statyczne, poza tym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /2 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres szkolny a ruchliwość dziecka

  W okresie przedszkolnym ruchy dziecka są coraz bardziej płyn­ne i precyzyjne, przyspiesza się rozwój kończyn, kształtują się sklepienia stóp zaznacza się rozrost lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Mimo zwolnienia sko­ku wzrostowego intensywny w tym okresie rozwój kończyn dolnych predys­ponuje do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt

Do góry