Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Jałowa martwica głowy kości udowej u dzieci

  Jałowa martwica głowy kości udowej u dzieci (necrosis aséptica capitis le-moris, Legg-Calvé-Perthes, osteochondritis coxae juvenilis, coxa plana). Wśród wszystkich martwic to umiejscowienie może prowadzić do największego upo­śledzenia ruchowego. Etiopatogeneza martwicy jądra kostnego głowy kości udowej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony zrost kości

  Wrodzony zrost kości (synostosis congenita) jest wynikiem zaburzeń proce­sów formowania się szczelin stawowych. Zmiany tego typu spotyka się w oko­licy stawu łokciowego, kości stepu i nadgarstka. Rzadziej pojawia się zrost ramienno-łokciowy (synostosis humeroulnaris) w wyproście; kość łokciowa jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jałowa martwica kłykcia przy środkowego piszczeli

  Jałowa martwica kłykcia przy środkowego piszczeli, choroba Blounta (ne­crosis aséptica condyli medialis tibiae). Powstaje najczęściej u dzieci, które w okresie czynnej krzywicy często i długo przebywały w pozycji siedzącej ,,po turecku" (Gruca). Szpotawość kolana jest następstwem zmian martwiczych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzone przerosty kończyn

  Wrodzone przerosty kończyn (hypertiophia congenita extremitatis) mogą mieć szereg przyczyn. Najczęściej są to: wrodzone zaburzenia rozwojowe na­czyń, przetoki tętniczo-żylne, przerosty odcinkowe na tle nerwiakowłókniako-watości (neuroiibiomatosis), postacie częściowego gigantyzmu (w zespole...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jałowa martwica guza piętowego

  Jałowa martwica guza piętowego (morbus Haglund, apophysiłis calcanei). Choroba najczęściej rozwija się między 5 a 16 rokiem życia po przeciążeniach guza piętowego. W obrazie klinicznym przeważa ból w okolicy guza piętowe­go, czasami połączony z obrzękiem, utykaniem, chodzeniem na palcach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady rozwojowe ręki

  Przyczyną nieprawidłowości rozwojowych rąk są zaburzenia kształtowania i różnicowania się płytki ręki. Wady te występują u 5,4%o noworodków (Murp­hy). W zależności od rodzaju zaburzeń i okresu ich powstawania dzielimy je na: 1) zaburzenia w ustawieniu tkanek, 2) wady z wrodzonymi ubytkami i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /3 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brak lub niedorozwój kości łokciowej

  Brak lub niedorozwój kości łokciowej (detectus et hypoplasia ulnae). Przed­ramię i ręka «ulegaja zniekształceniu odwrotnemu niż w razie braku kości pro­mieniowej. Niedorozwinięta jest również część łokciowa ręki. Przy skróceniu kości łokciowej może nastąpić zwichnięcie głowy kości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jałowa martwica nasad trzonów kręgów

  Jałowa martwica nasad trzonów kręgów (choroba Scheuermana, młodzień­cza kifoza, osteochondronecrosis juvenilis doisi, kyphosis). Choroba rozwija się w obrębie nasad trzonów środkowego i dolnego odcinka piersiowego kręgo­słupa, rzadziej w odcinku piersiowo-lędżwiowym. Działanie nacisku na podat­ną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /5 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręg przejściowy

  Kręg przejściowy (veitebra transitiva). Kręgosłup cechuje odcinkowość. Każ­dy odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy i krzyżowy ma inną funkcję, a w związku z tym inną budowę. Jeżeli w wyniku anomalii rozwojowych kręgi graniczne mają zdecydowane cechy odcinka sąsiedniego określamy je jako kręgi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klatka piersiowa kurza

  Klatka piersiowa kurza (pectus carinatum) może powstawać na tle zaburzeń procesów kostnienia i wadliwych przyczepów mięśniowych. Klatka piersiowa jest wydłużona do przodu i zapadnięta po bokach, upodabniając się do klatki piersiowej ptaków. Rzadko współistnieją zaburzenia krążeniowo-oddechowe. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /711

  praca w formacie txt

Do góry