Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Porażenia i niedowłady spastyczne

  Stwierdza się je u 0,5—2% ludności. Ortopedzi zajmują się tymi chorymi, u których: 1) poziom rozwoju umysłowego rokuje współpracę z zespołem leczącym i usamodzielnienie się, 2) stan neurologiczny rokuje poprawę sprawności po odpowiednim leczeniu zachowawczym (leczenie usprawniające połączone z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /7 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruźlica kaletek maziowych

  Gruźlica kaletek maziowych może umiejscawiać się w każdej kaletce, lecz najczęściej występuje w kaletce krętarza większego (bursitis tbc trochante-rica). Poza objawami bólowymi najczęstsze powikłanie stanowi przejście procesu zapalnego na kość i tworzenie się zimnych ropni opadowych z przetokami na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porażenia i niedowłady wiotkie

  Wypadnięcie czynności neuronów obwodowych może spowodować niedowłady i porażenia wiotkie i zaburzenia czucia powierzchniowego i głębokiego. Z zespołów patologii neuronów obwodowych można wymienić następujące grupy chorobowe: 1) zapalne (poliomyelitis),urazowe, uciskowe, toksyczne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /4 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiła narządu ruchu

  Kiłowe zmiany w narządzie ruchu spotyka się rzadko. Kiła wrodzona przebiega pod postacią zapalenia kości i okostnej (osteoperiostitis syphilitica), zapalenia przynasad (metaphysitis syphilitica) i wysiękowego zapalenia stawów.

  Kiłowe zapalenie kości i okostnej dotyczy najczęściej kości długich...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /2 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaniki rdzeniowe

  Z tej grupy leczenia ortopedycznego wymagają chorzy z powolnym narastaniem porażeń, z dobrym rokowaniem lub z okresowymi remisjami. Porażenia zwykle bywają rozległe i często symetryczne. Chorzy z porażeniem lub niedowładami obwodowych odcinków kończyn np. w atrophia spinalis typu Char-cot-Marie-Tooth...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bruceloza

  Zakażenie kości i stawów brucelozą (B. bovis, melitensis, abortus) zdarza się w naszym kraju rzadko. Może przebiegać wśród objawów podobnych jak w gruźlicy lub w gośćcu. Najczęściej umiejscawia się w kręgosłupie, może wtedy przebiegać z objawami ropnia, ucisku na rdzeń i sprawiać bóle podobne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porażenie w następstwie mielodysplazji

  Zaburzenia rozwojowe obwodowego odcinka rynienki nerwowej pojawiają się u dzieci w Europie w 2—3%o żywych urodzeń, z tej liczby 43% ginie, pozostali w 70% mają normalną inteligencję. Objawy obwodowe i następstwa niedorozwoju układu nerwowego mogą być w różnym stopniu wyrażone: od pojawiających się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /3 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gośćcowe zniekształcenia stawów

  Z ortopedycznego punktu widzenia omówienia wymagają zniekształcenia powstające w przebiegu gośćca pierwotnie przewlekłego (polyarthritis chronica evolutica) i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (spondylarthritis ankylosans).

  Zmiany zwyrodnieniowe (choroba zwyrodnieniowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /3 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechaniczne uszkodzenie rdzenia

  Dochodzi do tego w wyniku gwałtownego zadziałania np. urazu, lub powoli narastającego ucisku np. w przebiegu gruźlicy, nieswoistych zapaleń, rozrastającego się nowotworu, narastania skoliozy lub kifozy. Zarówno przebieg i ob-iaz kliniczny, jak i rokowanie w obu grupach jest różne. Przy powolnym narastaniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dna

  Jest to wrodzone zaburzenie przemiany puryn, polegające na zwiększeniu produkcji kwasu moczowego lub zmniejszeniu wydalania go przez cewki nerkowe. Od tej pierwotnej postaci dny odróżnia się wtórne zwiększenie poziomu kwasu moczowego w surowicy krwi spowodowane zwiększonym rozpadem komórek (np. w białaczce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /2 145

  praca w formacie txt

Do góry