Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ożywianie serca

  Zatrzymanie akcji serca jest zawsze bezpośrednią przyczyną śmierci. Podjęcie próby reanimacji, czyli przywrócenia jego czynności, jest celowe: 1) jeżeli zatrzymanie serca nastąpiło nagle na skutek gwałtownych bodźców uszkadzających, jak rażenie prądem, zatkanie dróg oddechowych, zawał mięśnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /6 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia nerwów obwodowych

  W zależności od charakteru i siły urazu może nastąpić stłuczenie, uciśnięcie, rozciągnięcie nerwu, przerwanie jego włókien osiowych lub przecięcie. Najczęściej dochodzi do uszkodzeń nerwów przebiegających w bezpośrednim sąsiedztwie kości przez przemieszczające się końce złamanej kości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tamowanie krwotoku i opatrzenie rany

  Widok krwotoku ma tak duże psychologiczne działanie, że niejednokrotnie ratując cenne krople krwi nie dostrzega się w pierwszych momentach, że ofiara wypadku ma w dodatku zgniecioną klatkę piersiową lub niedrożne drogi oddechowe.

  Zewnętrzny krwotok tętniczy, tak jak i wszystkie inne postacie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /3 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiana wapnia

  Większość złamań nie powoduje wydajania dużych ilości wapnia i fosforu. Przy dowozie dziennym około 200 mg wapnia w pożywieniu w warunkach prawidłowych z moczem wydala się od 50 do 150 mg. Przy niższym dowozie wapnia wydalanie ulega obniżeniu. Po złamaniu kości udowej u młodego mężczyzny wydalanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sluzakomięsak

  Sluzakomięsak (myxosarcoma) najczęściej stanowi część składową innych guzów (chrzęstniak, tłuszczak), rzadko występuje w odosobnieniu. Rośnie powoli i naciekające Mimo że często daje wznowy, do przerzutów guza dochodzi wyjątkowo.

  Leczenie operacyjne — rozległe resekcje. Rokowanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie przeciwwstrzqsowe

  Wszystkie cięższe urazy mogą być przyczyną wstrząsu urazowego. Objawia się on:

  a) względnym zmniejszeniem objętości krwi żylnej (hipowolemią), spadkiem ciśnienia tętniczego, przyspieszeniem tętna, bladością i ochłodzeniem skóry.

  b) pobudzeniem ruchowym, które po upływie kilkunastu minut...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /3 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki uszkodzenia mięśni.

  Mięsień szkieletowy jest tkanką bogatokornórko-wą: substancja pozakomórkowa stanowi nie więcej niż 8—12% jego masy. Rozległe zranienia mięśnia powodują masywne uszkodzenie komórek. Na przykład 2000 ml krwi wylanej w tkankach będzie powodować wydalenie 60 g azotu, 760 mg fosforu i 110 mg wapnia w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traumatologia narządu ruchu

  Mianem urazu (trauma) określa się zadziałanie na organizm zewnętrznego czynnika wywołującego anatomiczne i czynnościowe zmiany miejscowe lub miejscowe i ogólne. Uraz może być ostry lub przewlekły (sumowanie mikro-urazów). Czynnik zewnętrzny powodujący uraz może mieć charakter mechaniczny, fizyczny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /5 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne zasady transportu ofiar wypadku

  Problem transportu obejmuje zarówno rodzaj i szybkość przewiezienia, jak i wpływ transportu na stan pacjenta. Jest to zasada zbyt często lekceważona, wskutek czego za dobry uważa się błędnie transport jak najszybszy, nawet jeśli odbywa się on z pogwałceniem podstawowych zasad reanimacji czy pierwszej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubytek azotu i spadek wagi ciała

  Po złamaniach trzonów kości długich z rozległym uszkodzeniem mięśni istnieje duża skłonność do ubytku azotu. Trwa ona od 10 dni do 3 tygodni pomimo dowozu pożywienia znacznie ponad normalne dzienne zapotrzebowanie (ujemny bilans azotowy).

  Zanik tkanek złamanej kończyny spowodowany jest zranieniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 380

  praca w formacie txt

Do góry