Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego

  Najczęstszą przyczyną zwyrodnienia stawu kolanowego są zmiany pourazowe (uszkodzenie więzadel, ląkotek, chrząstki, złamania, wolne ciała) i poza-palne (zapalenie nieswoiste, g.p.p.,. tbc), a również- skutki statycznych odchyleń osi kończyny (koślawość, szpotawość). Poza tym na czynność kolana...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /2 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opatrunki gipsowe

  Wyniki nastawienia, redresji, zabiegu operacyjnego utrwala się unieruchomieniem zewnętrznym, jakim jest opatrunek gipsowy". Opatrunki gipsowe wykonuje się różnymi sposobami, najczęściej używa się kombinacji obwojów okrężnych i podlużników. Opatrunki gipsowe nietypowe, w których wykorzystuje się np...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /5 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany zwyrodnieniowe stawu ramiennego i tkanek sąsiednich

  W stawie ramiennym spotyka się zmiany zwyrodnieniowe po procesach zapalnych (tbc), po urazach i mikrourazach (choroba wibracyjna). Częściej jednak zmiany te występują w tkankach okołostawowych, w kaletkach, w pochewkach ścięgien biegnących w bezpośrednim sąsiedztwie kości (ścięgno głowy długiej m...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie operacyjne w ortopedii

  Jest ono jednym ze sposobów lub etapów kompleksowego leczenia wad, zniekształceń, porażeń itp. Przeprowadza się je, jeśli leczenie zachowawcze jest nieskuteczne, jeżeli daje ono gorsze wyniki, jeżeli wymaga tego stan miejscowy lub ogólny, jeżeli jest ono koniecznym etapem czy ogniwem w programie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /7 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamania palców

  Do uszkodzeń palców dochodzi na skutek urazu bezpośredniego, rzadziej gwałtownego urazu pośredniego. Złamanie paliczki pociągane przez ścięgna ulegają przemieszczeniu kątowemu (zgięcie) i rotacyjnemu. Należy je nastawić i unieruchomić w zgięciu na 3—4 tygodnie. Złamania otwarte i złamania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otwarte uszkodzenia ręki

  Otwarte uszkodzenia ręki ze względu na częstość wypadków w pracy i poważne kalectwo lub upośledzenie sprawności w razie niefachowego leczenia stanowią poważny problem leczniczy i ekonomiczny. Świeże rany ręki wymagają jałowego opatrzenia i bezpośredniego leczenia specjalistycznego przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /1 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia miednicy

  Miednica utworzona jest z dwu kości miednicznych, które z kolei składają się z kości biodrowych, łonowych i kulszowych oraz z kości krzyżowej i gu-zicznej. Miednica spełnia ważną rolę zarówno w statyce, jak i w dynamice ciała, ponadto stanowi osłonę dla narządów wewnętrznych.

  Do uszkodzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /6 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia kończyny dolnej

  Zwichnięcia stawu biodrowego dzielimy na tylne i przednie. Zwichnięcia tylne często powstają w następstwie upadku na przywiedzione i zgięte udo i dzielą się na biodrowe (tylno-górne), gdy głowa kości udowej przeniesie się powyżej panewki, na tylną powierzchnią talerza kości biodrowej i kulszowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /4 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby z przeciążenia

  Nagle działanie sił zewnętrznych (masy i ruchu) przekraczające wytrzymałość materiałów powoduje złamanie konstrukcji o budowie krystalicznej i przerwanie lub rozciągnięcie elastycznych. W ciele ludzkim spotykamy się wtedy ze złamaniem kości i przerwaniem części miękkich (ścięgien, więza-deł...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /5 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamania kręgosłupa

  Z uwagi na rozległość uszkodzeń kręgosłupa jako całości i powiązań kręgów między sobą dzielimy złamania na stabilne i niestabilne. Podział ten wskazuje na zagrożenie rdzenia ze strony elementów kostnych i na zaburzenie fizjo-logicznej funkcji kręgów. Jest on podstawą odpowiedniego postępowania le...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /grubaska Dodano /18.12.2012 Znaków /8 638

  praca w formacie txt

Do góry