Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Leczenie operacyjne choroby Parkinsona

  W przypadku ciężkich postaci drżenia, w szczególności jednostronnego, które nie reaguje na leczenie farmakologiczne uznaną, a obecnie w dużej mierze zapomnianą metodą neurochirurgiczną jest zabieg stereotaktycznego uszkodzenia wzgórza. Warunkiem jest wiek poniżej 60 roku życia oraz brak innych uszkodzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby neurodegeneracyjne

  W przypadku postępującego porażenia nadjądrowego (zespół Steel-Richardson-Olszewskiego) dochodzi pod względem histologicznym do zwyrodnienia włó-kienkowego struktur pnia mózgu łącznie z istotą czarną; etiologia i patogeneza tego schorzenia nie zostały poznane. Klinicznie obok hipokinezy i sztywności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /3 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STABILNOŚĆ W CZASIE STANIA I CHODZENIA

  Z powodu objawu pulsji dochodzi do znacznego stopnia upośledzenia chodzenia i stania. Ponieważ chorzy nie są w stanie przewidzieć ani kontrolować upadania, stają się lękliwi i niepewni, co jeszcze bardziej nasila zniedołężnienie. Wydaje się, że przyczyną jest raczej zaburzenie procesu kontrolowania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Alzheimera

  W przypadku choroby Alzheimera dochodzi do rozlanej degeneracji kory mózgowej z obecnością typowych pod względem histologicznym zmian, tak zwanych plak amyloidowych i zwyrodnienia włókienkowego. Podobnie jak w chorobie Parkinsona częstość zachorowań wzrasta wraz z wiekiem. Wiodącymi objawami klinicznymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demencja

  Demencja (otępienie) nie jest samodzielną jednostką chorobową, lecz sformułowaną na międzynarodowym forum definicją operacyjną (klucz diagnostyczny według DSM-III-R). Aby postawić rozpoznanie otępienia musi być spełnione kryterium uogólnionej degradacji intelektualnej, połączonej z utratą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPLEKSOWE PROGRAMY RUCHOWE

  Kompleksowe programy ruchowe wymagają aktywacji antagonistycznych grup mięśni w więcej niż dwóch stawach w chronologicznie precyzyjnym, często symultanicznym porządku. W zaawansowanym stadium choroby ma miejsce niezdolność do wykonania jednocześnie dwóch procesów ruchowych. Złożony układ ruchowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodogłowie normotensyjne

  Ze względu na zaburzenia chodu, przede wszystkim wodogłowie normotensyj-ne jest schorzeniem, które należy brać pod uwagę w diagnostyce różnicowej choroby Parkinsona. W obrazie klinicznym choroby chodzi o wodogłowie komunikujące, które występuje głównie u ludzi starszych. Patogeneza i etiologia są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /1 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depresja w chorobie Parkinsona

  Wielu chorych cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. Na pierwszy plan wysuwa się osłabienie napędu. Afekt staje się zniwelowany, obecny jest lękowy nastrój, w smutnej tonacji, który może też przyjmować charakter paranoidalny. Następnie stan zdrowia zostaje poważnie pogorszony z powodu zaburzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leki w chorobie parkinsona

  Pod względem neurochemicznym, w przypadku choroby Parkinsona, z powodu zwyrodnienia i zaniku neuronów dopaminergicznych w istocie czarnej, części zbitej, dochodzi do niedoboru neuroprzekaźnika dopaminy. Strategia leczenia polega na uzupełnieniu niedoboru tej substancji. Ponieważ sama dopamina nie jest w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /2 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg choroby Parkinsona

  Początek choroby dotyczy połowy piątej dekady życia, a rozkład wieku zachorowania sięga od 30-go do 80-go roku życia. Na rycinie 2 przedstawiono rozkład wieku zachorowania w grupie badanej, według Hoehna i Yahra (1967). Pierwsze dolegliwości ujawniają się z reguły dość skrycie, i są one...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kredka Dodano /24.04.2014 Znaków /3 933

  praca w formacie txt

Do góry