Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Agnozja

  agnozja; niezdolność rozpoznawania przedmiotów spowodowana zmianami organiczr /mi w mózgu. Łączyć się może z apraksją i afazją. Wyróżnia się a. słuchową, czyli niezdolność rozpoznawania słów i dźwięków, a. wzrokową, a. dotykową. Istnieją metody służące specjalnie do oceny różnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywność zawodowa starych ludzi

  aktywność zawodowa starych ludzi; kontynuowanie bądź podejmowanie pracy zawodowej przez osoby, które Osiągnęły wiek emerytalny. Obowiązu­jące w Polsce ogólne zasady granicy wieku produkcyjnego wynoszą: dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn — 65 lat. Istnieją jednak pewne od­stępstwa dla poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akceleracja rozwoju

  akceleracja rozwoju; zjawisko przy­spieszania procesów rozwojowych, obserwowane w różnych społeczeń­stwach lub grupach społecznych, zachodzące pod wpływem urbanizacji, zmian w sposobie żywienia, uprze­mysłowienia. A. r. nie zawsze jest zjawiskiem korzystnym i nie ma charakteru liniowego. Stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agonista

  agonista; protagonista; w układzie ruchu — mięsień wykonujący właściwy skurcz dla uzyskania zamierzonego ruchu.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywność fizyczna niedostateczna

  aktywność fizyczna niedostateczna; hipokineza; powoduje zmiany czyn­ności fizjologicznych, głównie prze­miany materii i krążenia, ułatwiające powstawanie niektórych chorób, w tym miażdżycy i związanych z nią chorób układu krążenia. Najszybsze narasta­nie niekorzystnych zmian występuje przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akceptacja inwalidztwa

  Jest postawą zapewniającą pozytywny stosunek do rehabilitacji oraz zmian, jakie wiążą się z potrzebami przystosowania się do nowych warunków życia. Wiele osób, zwłaszcza dotkniętych kalec­twem wskutek wypadku lub zabiegu chirurgicznego, nie może się pogodzić z nagie zaistniałą sytuacją, w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrafía

  agrafía; zaburzenie zdolności pisania przy prawidłowym intelekcie i zacho­wanej sprawności rąk.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcja nieprzetartego szlaku

  Wy­korzystanie zajęć prowadzonych w ra­mach organizacji harcerskiej do od­działywań wychowawczych na dzieci i młodzież niepełnosprawną. Drużyny harcerskie organizowane są np. przy placówkach szkolnictwa specjalnego, przy szpitalach i sanatoriach, w któ­rych przebywają na leczeniu i re­habilitacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agraniatyzm

  agraniatyzm; zaburzenia w zakresie poprawnego — pod względem grama­tycznym — formułowania wypowiedzi słownych. A. występuje w niektórych zaburzeniach mowy pochodzenia ośrodkowego (mózgowego). Chory może myśleć poprawnie i wyrażać ogólny sens wypowiedzi w sposób zrozumiały, lecz nie potrafi zbudować...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akrocefalia

  akrocefalia; skrócenie czaszki w wy­miarze przednio-tylnym, związane z przedwczesnym zrośnięciem szwu wieńcowego; towarzyszy mu nieraz zniekształcenie kości twarzy. A. łączy się z upośledzeniem umysłowym. Zob. też anomalie somatyczne.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /261

  praca w formacie txt

Do góry