Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Aleksja

  aleksja; utrata zdolności czytania przy prawidłowym intelekcie i zacho­wanej ostrości wzroku (wariant agnozji wzrokowej).

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ambitendencja

  ambitendencja; dążenie do jedno­czesnej realizacji sprzecznych ze sobą celów. Może się łączyć z ambiwalencją; a. występuje w schizofrenii, nerwicach, zaburzeniach osobowości.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alfabet palcowy

  alfabet palcowy; system znaków oparty na ruchach i układach palców, w którym poszczególnym głoskom od­powiadają osobne ułożenia lub ruchy palców. A. p. oddaje usługi w prze­kazywaniu informacji i kształceniu osób głuchych. Znany jest także pod nazwą daktylografii (daktylologii) i często stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ambiwalencja

  ambiwalencja; jednoczesne przezy­wanie sprzecznych stanów emocjonal­nych, np. miłości i nienawiści. W sta­nach patologii występuje w schizo­frenii, nerwicach, zaburzeniach osobo­wości, często łącznie z ambitenden­cją.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkoholizacja

  alkoholizacja; podawanie alkoholu drogą pozajelitową w celach leczni­czych. W rehabilitacji a. stosowana niekiedy w leczeniu spastyczności, jak również zespołów bólowych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ambiwalencja uczuć

  ambiwalencja uczuć; zmieniające się bez logicznego uzasadnienia reakcje uczuciowe, stanowią jeden z charak­terystycznych objawów schorzenia psy­chicznego. A. u. może powodować poważniejsze trudności w kontrolo­waniu interakcji społecznych i ograni­cza zdolność przystosowania się do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkoholizacja mięśni

  alkoholizacja mięśni; wstrzykiwanie 30-procentowego alkoholu w punkty motoryczne mięśni.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /92

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amerykańskie Towarzystwo do Spraw Upośledzenia Umysłowego

  Amerykańskie Towarzystwo do Spraw Upośledzenia Umysłowego; organizacja mająca duży wkład w roz­wój badań związanych z różnymi aspektami diagnozy, wychowania, le­czenia i rehabilitacji osób upośledzo­nych umysłowo. Z inicjatywy tego towarzystwa opracowane zostały rozmaite metody oceny (m. in. Skala...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alkoholizacja nerwów i zwojów

  alkoholizacja nerwów i zwojów; nastrzykiwanie odcinka nerwu lub zwoju nerwowego 80-procentowym roztwo­rem alkoholu w celu okresowego wyłączenia jego czynności.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akupunktura

  akupunktura; metoda leczenia (za­pożyczona z medycyny chińskiej) za pomocą wkłuwania, w ściśle określone miejsca skóry, cienkich srebrnych lub złotych igieł; a. stosowana w Polsce głównie w leczeniu zespołów bólowych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kacap Dodano /18.12.2012 Znaków /263

  praca w formacie txt

Do góry