Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zaburzenia czynnościowe kręgosłupa w przebiegu choroby przeciążeniowej. Podstawy medycyny manualnej.

  Zagadnienie zaburzeń czynnościowych narządu ruchu - szczególnie kręgosłupa, jest jeszcze ciągle mało znanym i niezbyt popularnym działem wiedzy medycznej. Stąd w niniejszym opracowaniu chciałbym przekazać możliwie dużo informacji, zarówno teoretycznych jak i praktycznych, dotyczących tej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /3 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstawanie, rozwój choroby przeciążeniowej kręgosłupa

  Rozważania nad bólami regionu kręgosłupa z reguły nasuwają wiele pytań, które uświadamiają nam, jak złożony, wieloaspektowy stanowią one problem.

  Jak to się bowiem dzieje, że na bóle kręgosłupa cierpią zarówno ludzie młodzi, jak i w wieku zaawansowanym, kobiety i mężczyźni, osoby aktywne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /3 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia rozwoju badania i leczenia manualnego

  Stosowanie badania i leczenia manualnego, czyli badania i leczenia kręgosłupa przy pomocy rąk lekarza, było już znane w starożytności. Podobnie jak wiele dziedzin współczesnej medycyny, powyższy sposób leczenia wywodzi się z medycyny ludowej, w której „nastawianie kręgów" czy „nastawianie kości" było...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /6 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drogi powstawania przeciążeń i uszkodzeń struktur kręgosłupa

  Spośród różnych indywidualnych możliwości prowadzących do przeciążenia i uszkodzenia w obrębie struktur kręgosłupa, w praktyce najczęściej spotykamy się z dwoma mechanizmami. Mechanizmy te, nazwane drogami powstawania przeciążeń, dotyczyć mogą każdej struktury i tkanki wchodzącej w skład...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Medycyna manualna, jej zakres i miejsce w leczeniu chorób narządu ruchu

  Medycyna manualna jako gałąź praktycznych nauk medycznych zajmuje się następującymi zagadnieniami:

  • diagnozowaniem, wymienionych dalej szczegółowo, zaburzeń czynnościowych w obrębie mięśni, więzadeł, stawów kręgosłupa oraz w obrębie innych części narządu ruchu;

  • leczeniem stwierdzonych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /5 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie kręgosłupa i ich funkcje

  Poza odmiennym podporządkowaniem wobec świadomości istnieje cały szereg innych różnic (Tabela I). Występują one zarówno w budowie tkanki mięśniowej i w jej czynnościach, jak i w indywidualnych, odmiennych sposobach reagowania na czynniki zewnętrzne, istniejących pomiędzy obydwoma grupami mięśni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /6 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy zewnętrzne wspomagające wydolność i bezpieczeństwo czynności kręgosłupa w odcinku lędźwiowym

  W obrębie kręgosłupa miejscem narażonym na szczególne przeciążenia podczas pełnienia opisanych powyżej czynności ruchowych i statycznych jest odcinek lędźwiowy.

  Składa się na to kilka przyczyn:

  • niekorzystne uwarunkowania wynikające z istniejącego anatomicznego usytuowania kręgosłupa względem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /4 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja odruchowa kręgosłupa

  W medycynie holistycznej, traktującej ciało człowieka jako całość psychofizyczną (a nie jako „zestaw" poszczególnych narządów), powyższa czynność kręgosłupa jest uważana za jedną z najważniejszych funkcji organizmu człowieka. Integruje ona i koordynuje działanie poszczególnych układów i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje krążka miedzy kręgowego

  Na czynność wykonywaną przez cały krążek międzykręgowy składa się suma czynności pierścienia włóknistego i jądra miażdżystego. Pierścień włóknisty pełni głównie rolę stabilizującą oraz łączy sąsiadujące ze sobą trzony kręgów i wraz z płytkami granicznymi ogranicza objętość jądra...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja stawów krzyżowo-biodrowych

  Czynność stawów krzyżowo-biodrowych wymaga odrębnego omówienia. Ze względu na brak w powyższych stawach samoistnych ruchów czynnych, stawy te są poza strefą zainteresowania większości specjalności medycznych zajmujących się narządem ruchu. Ich czynność, poza medycyną manualną, jest na ogół...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /2 247

  praca w formacie txt

Do góry