Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Reflektoryczne zaburzenia czynnościowe tkanek miękkich

  W praktyce klinicznej najczęściej lokalizowanymi zaburzeniami w obrębie tkanek miękkich sątzw. punkty maksymalnej bolesności i piinksygnalizowanie przez chorego charakterystycznego miejsca odczuwanych dolegliwości bólowych obliguje lekarza do sprawdzenia, czy powiązany z tym obszarem punkt spustowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /3 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zablokowania stawów w odcinku piersiowym w segmentach od Th3 do Th6

  Zablokowania w odcinku piersiowym kręgosłupa występują często i na różnych poziomach, bowiem istnieje tu możliwość występowania tego zaburzenia zarówno w stawach międzywyrostkowych kręgów, jak i w stawach żebrowo-kręgowych. Występują tu także specyficzne powiązania danego segmentu kręgowego z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /4 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipermobilność

  Fizjologiczne napięcie aparatu torebkowo-więzadłowego chroni struktury kostne przed zniszczeniem przez ruchy o nadmiernym zakresie. Jest to znanajuż bariera fizjologiczna stawu. Dalsze bierne rozciąganie napiętych torebek za pomocą siły zewnętrznej jest wprawdzie możliwe, lecz tylko do granicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /2 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bolesne napięcie włókien mięśniowych z punktami maksymalnej bolesności i punktami spustowymi

  W obrębie mięśni związanych z kręgosłupem powyższe zaburzenie najczęściej spotyka się w obrębie mięśni: biodrowo-lędźwiowych, gruszko-watych, czworobocznych lędźwi, pośladkowych średnich, biodrowo-żebro-wych, a w części górnej tułowia w mięśniach równoległobocznych, czworobocznym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /2 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zablokowania stawów w segmentach od Th10 do L2

  Kolejnym typowym miejscem występowania zablokowań jest przejście kręgosłupa piersiowego w lędźwiowy (segmenty Thl0-L2). Ich powstawanie jest związane z ogromnymi obciążeniami funkcjonalnymi tego połączenia. Odpowiada ono mianowicie za niemal wszystkie ruchy rotacji tułowia. Ruch ten, pomimo że jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /2 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipermobilność

  Hipermobilność, pomimo że nie jest chorobą czy stanem patologicznym narządu ruchu, możejednak powodować w nim znaczące niekorzystne skutki.

  Stwierdza się ją często u nastolatków podczas badania wad postawy, traktującjako stan przejściowy. U ludzi dorosłych, do czasu kiedy nadmierna ruchomość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /3 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okostnowe punkty maksymalnej bolesności w miejscu przyczepów mięśni do kości

  Sąto punkty, w których bolesność występuje podczas prowokacji uciskiem lub ruchem wywołującym napięcie mięśnia i pociąganie miejscajego przyczepu do okostnej. W obrębie stawów obwodowych takimi powszechnie znanymi punktami są kłykcie stawu łokciowego (łokieć tenisisty i golfi-sty czy stożek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zablokowania stawów w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, w segmentach L4-L5, L5-S1

  Najczęstsze zablokowania w tym odcinku spotyka się w stawach łączących czwarty i piąty krąg lędźwiowy (L4-L5) i piąty krąg lędźwiowy z kością krzyżową (L5-S1). Niestety, jest to także okolica najczęstszego występowania uszkodzeń krążków międzykręgowych i wypuklin lub przepu-klinjądra...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /3 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bolesne napięcie więzadeł z więzadłowymi punktami maksymalnej bolesności i punktami spustowymi

  Nieprawidłowości napięcia więzadeł mogą być przyczyną miejscowych, rzutowanych lub promieniujących dolegliwości bólowych w okolicy kręgosłupa i miednicy.

  Zaburzenia te w obrębie kręgosłupa i miednicy najczęściej dotyczą więzadeł:

  • biodrowo-lędźwiowych

  • krzyżowo-biodrowych (brzusznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /1 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zablokowania w stawach krzyżowo-biodrowych

  Jak już wspomniano wcześniej, stawy krzyżowo-biodrowe, ze względu na swoją budowę i funkcję, ulegają wyjątkowo często przeciążeniom i zablokowaniu.

  Powoduje to szereg dolegliwości, często bardzo dotkliwych. Występujące bóle są umiejscowione w okolicy krzyżowej i mogą promieniować do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /endriu Dodano /19.12.2012 Znaków /3 603

  praca w formacie txt

Do góry